Belang goede inkomensregistratie toegenomen door strenge accountantscontrole

Geplaatst op 3 februari 2012
Geschreven door
Categorie Algemeen

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen geldt sinds 1 januari 2011 een inkomensgrens van € 33.614 (per 1 januari 2012 bedraagt de grens € 34.085). Om in aanmerking te komen voor staatssteun dienen corporaties ten minste 90% van alle vrijgekomen sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat lager is dan deze inkomensgrens. Om dit inkomen te berekenen, mogen corporaties gebruik maken van diverse inkomensgegevens zoals een loonstrook, jaaropgave of aanslag inkomstenbelasting. De accountant is uiteindelijk verantwoordelijk voor de controle van de door de corporatie gemaakte inkomensberekeningen.

Steekproef

Uit het onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerde accountantsprotocol blijkt dat de accountant met name inkomensberekeningen van grensgevallen gaat controleren. De accountant zal hiertoe een gerichte steekproef (maximaal 10%) trekken uit alle door de corporatie vastgelegde inkomensregistraties rond de inkomensgrens. De accountant gaat daarbij controleren op de rekenkundige juistheid van de inkomensberekeningen en de compleetheid van het inkomensregistratiedossier. Zo zal bijvoorbeeld worden gecontroleerd of alle relevante inkomensbescheiden zijn bijgevoegd en of de huurder een handtekening heeft gezet op het inkomensregistratieformulier.

Goedkeuring accountant

Bij de beoordeling van de inkomensregistraties is de accountant verplicht alle fouten en onzekerheden die hij tegenkomt tijdens de controle vast te leggen. Van een onzekerheid in de controle is sprake indien de accountant onvoldoende informatie tot zijn beschikking heeft om vast te kunnen stellen of de toewijzing goed of fout is. Goedkeuring van de accountant wordt verkregen bij minder dan 1% fouten op het totaal aantal deelwaarnemingen en minder dan 3% onzekerheden in de controle. De opmerkingen van de accountant over de juistheid en volledigheid van de toewijzing kan voor het ministerie aanleiding zijn om het toezicht op de administratieve inrichting en controle van de woningtoewijzing aan te scherpen. In dat geval kan het ministerie van de corporatie verlangen dat de administratieve organisatie en de interne controle moeten worden aangepast.

Toewijzingsnorm

Corporaties mogen bij het niet halen van de 90%-toewijzingsnorm in 2011 maximaal 5% compenseren met toewijzingen in 2012. Het ministerie kan echter op basis van de uitkomsten van de accountantscontrole besluiten dat de corporatie niet in aanmerking komt voor deze 5% extra marge op de toewijzingsnorm. Het ministerie heeft aangegeven bij het handhaven van de toewijzingsnorm in 2011 rekening te zullen houden met situaties waarbij een woning in 2010 is toegewezen, maar waarvan het huurcontract pas na 1 januari is ingegaan. Dit speelt met name bij de toewijzing van nieuwbouw woningen een rol. Het ministerie heeft de mogelijkheid om in deze situaties toch te beslissen dat een corporatie in aanmerking komt voor staatssteun.

Meer weten over inkomensregistratie of het accountantsprotocol?

Op donderdag 15 maart 2012 wordt de opfriscursus Inkomensregistratie georganiseerd. Ook is het mogelijk om deze training incompany te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met Finance Ideas Academy.

Auteur

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...