Leergang CorporatieFinanciën: “Tijd is geld in corporatieland”

Geplaatst op 24 april 2023
Geschreven door
Categorie Algemeen

Nicole SchutteSenior projectleider Nicole Schutte werkt bij Vivare op de afdeling complex-gestuurd onderhoud en ontwikkeling. Op die afdeling pakt men alles aan wat maar mogelijk planmatig gedaan kan worden. “Denk aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk. Maar we houden ons ook bezig met verduurzaming, sloop en nieuwbouw.” Schutte volgde de leergang CorporatieFinanciën, want geld loopt als een rode draad door haar corporatie en wordt steeds belangrijker.

“Tijd is geld”, luidt het gezegde. En dat gaat ook op voor Vivare, want kosten blijven alsmaar stijgen. Inflatie, materiaalkosten, energie, uurlonen, alles wordt duurder. Het is daarom belangrijk dat scherp financieel toezicht binnen de corporatie zijn werk doet, vindt Schutte. “In 2021 heeft Vivare werkelijk meer winst gemaakt. Echter komt dit voor het overgrote deel door de waardestijging van ons vastgoed. Alleen zien wij ook stijging van de kosten en met de stijging van de rente wordt het plannen van projecten een lastige opgave. Maar verder uitstellen levert alleen maar meer hogere kosten op.”

En het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten?

“Ja, ook huurders krijgen te maken met stijgende kosten voor hun levensonderhoud. Boodschappen, energie. Het is dan moeilijk om bijvoorbeeld tegen iemand die kampt met schimmel in de woning te moeten zeggen dat hij dan wat beter moet ventileren en de verwarming af en toe iets moet opschroeven. Dat is wel de beste praktische oplossing, maar wellicht niet de beste oplossing voor deze huurder. Ook daar moeten we rekening mee houden.”

Geld is dus erg belangrijk voor jouw werk?

“Ik houd me weliswaar niet direct bezig met de financiën binnen Vivare maar ben er in mijn werk wel van afhankelijk. Als projectleider krijg ik bijvoorbeeld van de afdeling Portfolio & Beleid een opdracht mee tot verduurzaming van een complex. Daar hoort een budget bij en bepaalde doelstellingen. Het is voor mij dan wel belangrijk om te weten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en welke invloed ik daarop kan hebben om als het nodig is bij te sturen. Vandaar dat ik de leergang gevolgd heb.”

Heb je daar een voorbeeld van, van dat bijsturen?

“Vivare heeft te maken met vrij hoge onderhoudskosten. Daar is onderzoek naar gedaan en daaruit bleek dat wij onze kosten op een andere manier inrichten dan de meeste andere corporaties. Daardoor komen bepaalde kosten als onderhoudspost naar voren in plaats van als investering. Door daar beter op te sturen en ook inzicht te krijgen in de gevolgen, kunnen we daar beter mee omgaan. Door meer projecten in de investering te krijgen kunnen we wellicht meer gaan uitvoeren.”

Dus je was blij met de leergang?

“Klopt, en ook met de opzet was ik tevreden. Het was geen aaneenschakeling van theorie en cijfers en vaktermen, maar een goede afwisseling met allerlei praktijkvoorbeelden. Het werd zo een herkenbaar verhaal. En het is ook leuk om bij andere cursisten een kijkje in de keuken te krijgen. Het leuke was ook dat de groep gevarieerd was. Er waren mensen van een bestuurssecretariaat, vanuit de technische hoek maar ook van financiële afdelingen.”

Wat heb je geleerd?

“Het belangrijkste inzicht was denk ik dat er meer wegen naar Rome leiden. Er is niet maar één oplossing voor een probleem. Je moet het van meerdere kanten rustig bekijken. Iedere corporatie geeft op zijn eigen manier invulling aan een bepaald probleem. Dat was goed om te zien. Ik kijk nu bijvoorbeeld ook met andere ogen naar onze eigen jaarrekening. Ik ben erachter gekomen dat cijfers op zich niets zeggen, het gaat om het verhaal erachter.”

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Inzicht kerngetallen en rendementen
  • Samenhang financiële thema’s
  • Beslissingen en afwegingen maken
  • Intern de juiste vragen stellen
Control & Compliance

Wat leert u?

  • Financiële basiskennis
  • Inzicht begrippen en denkwijzen
  • Stukken interpreteren en beoordelen
  • Vragen stellen als sparringpartner

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...