Spelregels inkomensregistratie meerdere malen gewijzigd

Geplaatst op 24 oktober 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

De afgelopen maanden zijn de spelregels voor inkomensregistratie meerdere malen gewijzigd. Daarmee blijft het inkomensregistratieproces, mede door de geringe foutmarge, een forse uitdaging voor veel corporaties. Om u op de hoogte te houden zijn door het Ministerie van BZK de afgelopen maand twee brieven verzonden. In dit artikel zetten wij de actuele regelgeving voor u op een rij.

CIZ indicaties en veranderende wetgeving per 1 januari 2015

CIZ indicaties worden als gevolg van de wijzigingen in het zorgstelsel per 1 januari korter dan normaal afgegeven. Hierdoor ontvangen veel huurkandidaten nu een indicatie korter dan een jaar. Indien een huurder, of een van zijn kandidaat medebewoners, een CIZ indicatie overlegt die recht geeft op 10 uur of meer zorg per week en voor 6, 8 maanden of minimaal een jaar geldig is, is het gebruik hiervan voor het toewijzen van een sociale huurwoning mogelijk. Bij CIZ indicaties die hieraan niet voldoen zal getoetst moeten worden op het inkomen.

IBRI-formulieren

Vanaf het inkomensjaar 2013 gebruikt de Belastingdienst geen IB60 formulieren meer, maar IBRI’s. De formulieren die tot 28 september 2014 zijn afgegeven bevatten sub A t/m F. Vanaf 28 september 2014 hanteert de Belastingdienst de volgende indeling:

  • IBRI-O: als het inkomen van een aanvrager onbekend/niet verwerkt is;
  • IBRI-V: als het vermelde inkomen voorlopig is vastgesteld;
  • IBRI-D: als het vermelde inkomen definitief is vastgesteld is.

In het kader van deze wijzigingen heeft het Ministerie van BZK woningcorporaties ingelicht over het gebruik van de IBRI-formulieren. Alle verklaringen van de belastingdienst (niet ouder dan 2012), waarop een (verzamel)inkomen wordt genoemd, volstaan als bewijslast. Is het verzamelinkomen te hoog, of vermeld de belastingdienst dat het inkomen onbekend is, dan zal getoetst moeten worden op het actuele inkomen.

Kortom, het correct verwerken van de inkomensregistratie binnen de (beperkte) foutmarges blijft een continu proces dat aandacht behoeft. Om de onzekerheid bij uw accountant te verminderen zijn hieronder enkele praktische tips opgenomen:

  1. Houdt rekening met het onderscheid tussen het inkomen voor de inkomensregistratie en het inkomen in het kader van de betaalbaarheid. Regelmatig zien wij bij een laag inkomen de toelichting dat deze huurder inmiddels een hoger inkomen heeft en daaruit de huur betaald. Dit kan voor het inkomensregistratiedossier onduidelijkheid en verwarring opleveren. Voor het inkomensregistratiedossier is het vastleggen van een dergelijk inkomen zonder toelichting voldoende.
  2. Zorg voor voldoende onderbouwing van een inkomensdaling. Bij een daling van het inkomen t.o.v. de belastingdienst dient er altijd een onderbouwing te zijn van de verlaging van het inkomen.
  3. Let op bij een negatief inkomen. Tel wanneer er sprake is van een huishouden met een positief en een negatief inkomen beide inkomens bij elkaar op.

Opleidingen Finance Ideas Academy

Het aanscherpen van het inkomensregistratieproces en het onder de aandacht brengen van praktijksituaties komen bij onze cursussen veelvuldig aan bod. In de Opfriscursus inkomensregistratie leert u de hoe u verzamelinkomens op een juiste wijze kunt vaststellen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties rond inkomensregistratie en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de opfriscursus is er de Praktijkcursus inkomensregistratie. In deze incompanycursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan uw eigen lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

Meer rendement? kies voor blended learning!

Naast het puntjes op de i zetten met een opfriscursus Inkomensregistratie bieden we binnenkort ook e-Learning aan. De e-Learning laat (nieuwe) medewerkers kennis maken met het inkomensregistratieproces. Daarnaast geeft het inzicht in de berekening van het verzamelinkomen en het accountantsprotocol. Tevens kan de e-Learning worden ingezet in combinatie met onze trainingen. Het zogenaamde “blended learning”. Bijvoorbeeld als opfris voorafgaande aan de live praktijktraining. Die combinatie biedt maximaal rendement.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Praktijkcursus inkomensregistratie.