Risicomanagement voor dummies

Geplaatst op 12 oktober 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Risicomanagement is gericht op het reduceren en “managen” van risico’s, dus als we erover praten komen we al snel in de negatieve woorden en sfeer. Terwijl risico’s nemen ook kansen en voordelen brengt. We vergeten te vaak dat eigenlijk alles wat we doen risico’s met zich meebrengt. Waarom zijn we dan toch zo negatief over risico’s? We zijn mensen en kunnen dus fouten maken. Wat velen “dummies” maakt is dat ze bij risicomanagement nagenoeg alleen maar bezig zijn met het voorkomen dat fouten uit het verleden zich herhalen. En vaak wordt het gehele systeem ook ingericht op basis van de prestaties uit het verleden, als indicatie voor de toekomst. Maar té vaak beperkt die indicatie niet alleen de dagelijkse werkzaamheden, de voorspellingskracht is ook niet altijd voldoende.

Het CFV oordeel

Zo berekend het Centraal Fonds bijvoorbeeld jaarlijks het CFV oordeel per corporatie. Het oordeel geeft aan in hoeverre een corporatie haar voorgenomen activiteiten kan uitvoeren binnen de beschikbare financiële ruimte en of de corporatie in financieel opzicht haar volkshuisvestelijke beleid kan continueren. De relatief grote ruimte waarbinnen een corporatie naar eigen inzicht de waardering van activa en passiva uit kan voeren maakt het financiële toezicht al complex, laat staan alle (ingewikkelde) financieringsconstructies en -middelen die soms meespelen. Zo waarschuwde het CFV in 2003 al voor het gebruik van derivaten. Toch ontving Vestia in augustus 2010 nog steeds het CFV oordeel A1, wat stond voor “voldoende solvabiliteit”. En pas nadat Vestia bijna ten onder ging werden allerlei derivaten verboden. Als iemand zich voor die tijd helemaal had geworpen op een gedetailleerde uitwerking van wat niet had gemogen rondom derivaten, dan had iedereen hem of haar uitgelachen.

Achteraf is het wel duidelijk

Omdat er meestal achteraf wordt geanalyseerd wat er fout is gegaan, wordt risicomanagement vaak in het negatieve getrokken. Ook in de maatregelen die vervolgens getroffen worden is straf, boete, toename van controle en verstarring van regelgeving populair; Zo mag na het voorval met Vestia geen enkele corporatie meer langdurige derivaten bezitten! Het CFV, in de vorm van de nieuw op te richten autoriteit, wordt komende jaren ook alleen maar strenger en strenger aldus de berichtgevingen tot nu toe.

Het goede of het slechte voorbeeld voorop?

Goed risicomanagement heeft niets te maken met een pure focus op negatieve kanten op de weg naar uw doel. Goed risicomanagement kijkt ook naar voordelen en kansen en zou de negatieve zaken die zich daarbij zouden kunnen voordoen, vooraf goed inschatten en deze zoveel als mogelijk beperken of wegnemen. Goed risicomanagement vraagt een cultuur waarin het goede voorbeeld de meetlat bepaald. Het vertellen van de goede verhalen en het stellen van de juiste voorbeelden heeft een langduriger en duurzaam effect binnen een organisatie. En het zal de werksfeer nog positief beïnvloeden ook!

Zoekt u meer kennis?

Risicomanagement komt, met oog voor kansen, uitgebreid aan de orde tijdens de cursus Risicomanagement in de Praktijk die op 13 november a.s. is gepland.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Overgangsregeling verhoging BTW-tarief