Risicobereidheid van de Nederlandse Sociale Huursector

Geplaatst op 24 september 2021
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Het onderwerp risicobereidheid is een belangrijk, interessant, maar vooral veelzijdig thema binnen de sociale huursector. Sinds de 19e eeuw neemt sociale huisvesting een centrale plaats in binnen de Nederlandse vastgoedsector. Ongeveer een derde van de woningen in Nederland valt onder het bezit van woningcorporaties. Hoe gaat de sector om met riscobereidheid? Geertjan Vrolijk heeft hier onderzoek naar gedaan en die resultaten delen we graag.

De rol van riscobereidheid

Omdat woningcorporaties een algemeen sociaal belang nastreven, mogen zij financiële middelen tegen gunstige voorwaarden inzetten. Op hun activiteiten wordt toezicht uitgeoefend binnen een bindend financieel kader, waardoor de risico’s die zij mogen nemen, worden beperkt. Het beperken van ongewenste uitkomsten is deels afhankelijk van de hoeveelheid risico die men bereid is te accepteren. Deze riscicobereidheid speelt daarom een essentiële rol in de operationele efficiëntie van woningcorporaties.

Achtergrond van het onderzoek

In totaal hebben 145 woningcorporaties meegedaan met het onderzoek. Meerdere respondenten van dezelfde woningcorporaties zijn gevraagd te reageren, en de gehele steekproef bestaat uit 203 personen. De risicobereidheid van woningcorporaties is gemeten over meerdere tijdsperiodes, twee financiële ratio’s, en vier maatschappelijke doelstellingen.

Conclusies uit het onderzoek

De bevindingen indiceren dat woningcorporaties in de steekproef minder risicomijdend worden naarmate de tijdshorizon toeneemt. Bovendien zijn zij bereid een hoger risico te accepteren voor de Loan to Value ratio (LTV) in vergelijking met de Interest Coverage Ratio (ICR). Wanneer verschillende sociale doelstellingen worden vergeleken, accepteren woningcorporaties aanzienlijk meer risico wanneer zij beschikbaarheid-gebaseerde doelstellingen overwegen. Een bijkomend resultaat duidt aan dat leden van de Raad van Commissarissen (RvC) significant meer risico accepteren in vergelijking met de directeuren en managers. Verder hebben woningcorporaties met een hogere risicobereidheid voor beschikbaarheidsdoelstellingen een hoger percentage nieuwbouw in hun portefeuille. Tot slot vragen woningcorporaties met een hogere risicobereidheid voor betaalbaarheidsdoelstellingen significant lagere huren.

Over het onderzoek en de auteurs

Dit onderzoek is uitgevoerd door Geertjan Vrolijk als afstudeeropdracht voor de master Sustainable Finance aan de Universiteit van Maastricht (UM). De personen die het onderzoek hebben begeleid zijn Piet Eichholtz, hoogleraar financiering en vastgoed aan de universiteit Maastricht en Victor Burger, partner en adviseur bij Finance Ideas.

Het onderzoek draagt bij aan de literatuur door een nieuwe en innovatieve techniek te presenteren die risicobereidheid meet. Woningcorporaties kunnen deze inzichten gebruiken bij de implementatie en het opstellen van financiële beleidsdocumenten. Verder hebben de bevindingen van dit onderzoek implicaties voor toezicht- en wethouders. Bekijk hier het onderzoek.

Zelf aan de slag met uw risicobeleid?

Tijdens de opleiding Risicobereidheid en managen van risico’s gaat u aan de hand van praktijkvoorbeelden discussie voeren over risicobereidheid. Het doel? Inzicht in de wijze waarop de discussie binnen de eigen organisatie kan worden gevoerd. Het resultaat? Inzicht in de huidige risicobereidheid van uw organisatie. Een ideale opleiding voor bestuurders, managers, toezichthouders en controllers die meer inzicht willen krijgen in het begrip risicobereidheid en de wijze waarop ze in hun eigen organisatie dit onderwerp aan de orde  kunnen stellen. Bekijk het programma en de data.

  • Victor Burger
    Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Risicomanagement

Wat leert u?

  • Voordelen van risicobereidheid
  • Integratie in bedrijfsvoering
  • Relatie tussen strategie en bereidheid
  • Inzicht in uw huidige situatie

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...