Resultaten onderzoek: Welke eigen normen hanteren corporaties?

Geplaatst op 1 februari 2021
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Vorig jaar zijn de nieuwe normen voor ICR en LTV bekend geworden. Vooral de verruiming van de LTV naar 85% zorgt voor veel extra financieringscapaciteit. Veel corporaties vragen zich af of het verstandig is om intern te sturen op het maximaal benutten van deze capaciteit. Maar waar leg je de grens? En wat doen collega’s? Redenen voor ons om een kort onderzoek uit te voeren naar de gehanteerde eigen normen.

160 corporaties deden mee aan onderzoek

Meer dan 160 corporaties hebben deelgenomen waardoor wij een aardig representatief beeld hebben gekregen! Hieronder een grafiek van de uitkomsten waarbij de omvang van de bol aangeeft hoeveel corporaties deze combinatie aan interne normen hanteren.

eigen normen corporaties

Belangrijkste conclusies op een rij

Enkele interessante inzichten en conclusies uit het onderzoek:

 • Gemiddelde eigen normen zijn 76% en 1,5.
 • Er is veel variatie in de eigen normen. De LTV varieert tussen de 60 – 85% en de ICR tussen de 1,4 en 2,0.
 • 36 van de ondervraagde corporaties hanteren 85% en 1,4 als interne normen en wijken daarmee niet af van de externe normen. Lees hier waarom wij vinden dat eigen buffers aanhouden wel een goed idee is.
 • Van de externe LTV norm wijken 114 corporaties af, tegenover 84 corporaties die afwijken van de ICR norm. Opvallend is dat relatief veel corporaties gebruik maken van de oude LTV norm van 75%.
 • Van grote corporaties (> 10.00 VHE’s) hanteert maar 15% de ruime externe LTV normen, gemiddeld is dit 26%. Voor de ICR ontstaat hetzelfde beeld, 21% hanteert de externe norm tegenover 45% van alle corporaties. Stengere normen worden dus vaker aangehouden door de grotere corporaties.
 • Hoe stedelijker het gebied, hoe strenger de normen. Al is deze relatie niet geheel eenduidig. Voor de ICR is hier een lineair verband te ontdekken, voor de LTV niet. Omdat grote corporaties vaker actief zijn in stedelijke gebieden is het goed mogelijk dat dit effect door de omvang van de corporatie veroorzaakt wordt.
 • Corporaties in Groningen hanteren de ruimste normen, die in Flevoland de strengste. De verschillen zijn niet heel groot tussen de provincies.

Meer over bijstuurmogelijkheden en veiligheidsmarges?

De opgaven waar uw organisatie voor staat zijn waarschijnlijk hoger dan de middelen die zij ter beschikking heeft. Interne normen op basis van gefundeerde analyses helpen bij het realiseren van opgaven en maken risico’s inzichtelijk. Ook creëren zij bijstuurmogelijkheden en veiligheidsmarges in het financiële beleid. Hierdoor is het mogelijk om scherper aan de wind te zeilen. Maar zijn uw buffers en interne normen bewúst gekozen? Bij welke risico’s voelt u zich comfortabel? Welke bijstuurmogelijkheden heeft u tot uw beschikking? Een sterk fundament biedt kaders en inzichten in de veiligheidsmarges.

Heeft u behoeften om eens te sparren over uw situatie? Onze adviseurs denken graag mee in het opstellen of aanscherpen van uw financiële beleid. Benieuwd hoe dit proces er in de praktijk uitziet? Lees verder over het project ‘Norminvesteringen in de praktijk: Ervaringen van Eigen Haard’.

Zelf aan de slag met norminvesteringen?

Wilt u zelf meer weten over norminvesteringen of de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen? Tijdens de training ‘Financiële sturing’ duiken we in het sturingsinstrument. Bekijk het programma en de data.

Auteur

 • Victor Burger
  Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

 • Inzicht in beoordelingscriteria
 • Alles over bijstuurinstrumenten
 • Opstellen financieel sturingskader
 • Rol van eigen vermogen en ORT budget

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...