Home » Opleidingen » Verduurzaming van vastgoed » Investeren in duurzaamheid

Investeren in duurzaamheid

Investeren in duurzaamheid

Een goed volkshuisvestelijk en financieel rendement op projectniveau

Koninklijke NBA 8 PE uur punten

Er staat de corporatiesector een enorme uitdaging te wachten: in de Vernieuwingsagenda van Aedes hebben corporaties met elkaar afgesproken dat hun bezit in 2050 CO2-neutraal is. Dit betekent dat er vanaf nu jaarlijks circa 70.000 woningen energetisch aangepakt dienen te worden. Bij de uitvoering lopen corporaties tegen uitdagingen aan. Individuele duurzaamheidsinvesteringen voldoen veelal niet aan de financiële eisen van de corporatie. Wat te doen?

Duurzaamheid: volkshuisvestelijk en financieel rendement

Corporaties investeren om invulling te geven aan hun maatschappelijke rol. Financiën zijn hierbij randvoorwaardelijk. U kunt niet meer investeren dan uw financiële gezondheid toestaat.

Op basis van één concreet complex bespreken wij de verduurzamingmogelijkheden:

 • Wat is de huidige exploitatie?
 • Welke duurzaamheidsscenario’s voor dit complex weegt u tegen elkaar af?
 • Hoe beoordeelt u wat het rendement zou moeten zijn?
 • Hoe weegt u daarbij het volkshuisvestelijk en het financieel rendement?
 • Hoe kunt u het financieel rendement verbeteren?

Tijdens de eerste middag van deze cursus krijgt u grip op de verschillende verdienmodellen, waarbij de impact op de volkshuisvestelijke bijdrage, op de woonlasten voor de huurder en de financiële situatie inzichtelijk worden.

Aan de slag met uw eigen project

Op de tweede middag van deze training gaat u aan de slag met een eigen duurzaamheidsinvestering. U krijgt inzicht het maatschappelijk en financieel rendement van de investeringen en in de effecten van de ingreep op de beleidswaarde en de balanspositie van de corporatie. Tevens krijgt u inzicht in de effecten op de woonlasten van de huurder.

Praktische informatie

Duur

2 x 1 dagdeel (13:00 uur tot 17:00 uur met vooraf inlooplunch)

Startdata

 • 16 april en 9 mei 2019

Uw investering

€ 795 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma

Deel I: Het financieel rendement is te laag? Hoe nu verder?

 • Investeren in duurzaamheid
  • Het maatschappelijk rendement van verduurzaming
  • Het financieel rendement van verduurzaming
  • Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde
  • Waarde-effecten van verduurzaming
 • Input vanuit de duurzaamheidstrategie
  • Besparen of opwekken
  • Woongedrag en woonlasten
 • Verdienmodellen
  • Huurverhoging
  • Energie prestatievergoeding (EPV)
  • Servicekosten
  • Warmte-exploitatie
  • Subsidies
   • STEP
   • Salderingsregeling
   • Warmtewet

Deel II: Aan de slag met uw eigen businesscase

 • Scenariobepaling
 • Inbrengwaarde bij renovatie
 • De juiste parameters
 • Beleidswaarde
 • Financieel rendement
 • Maatschappelijk rendement
 • Risico’s
 • Woonlasten
Leerresultaten
 • U kunt de duurzaamheidsstrategie vertalen naar technische scenario’s op complexniveau.
 • U kunt technische scenario’s vertalen naar passende verdienmodellen.
 • U kunt de businesscase van de verschillende scenario’s doorrekenen.
 • U heeft inzicht in het financieel en maatschappelijk rendement.
 • U heeft grip op de risico’s, voor- en nadelen de scenario’s.
 • U kent de toepasselijke wetgeving.
 • U heeft inzicht in de mogelijke subsidieregelingen.
 • U heeft inzicht in de invloed van de scenario’s op de woonlasten.
Praktijk cases
 • Renovatie
 • Sloop/nieuwbouw
 • Huurverhoging
 • Nul-Op-de-Meter en EnergiePrestatieVergoeding (EPV)
 • Warmtenet
Voor wie

Managers vastgoed, projectleiders renovatie en nieuwbouw, ontwikkelaars,  asset managers, Beleidsmedewerkers duurzaamheid en andere managers/medewerkers betrokken bij het duurzaamheidsvraagstuk.

Uw docent
 • Joost Huijbregts MRE
  ir. Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...