Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Duurzaam bedrijfsmodel

Duurzaam bedrijfsmodel: wat kunt u ervan leren en hoe kunt u het toepassen?

Duurzaam bedrijfsmodel: wat kunt u ervan leren en hoe kunt u het toepassen?

Koninklijke NBA 2 PE uur punten

Onlangs publiceerde Finance Ideas het rapport “Duurzaam bedrijfsmodel; een financiële invalshoek”. In een project samen met 15 woningcorporaties is verkend of de maatschappelijke opgaven waar elk van de woningcorporaties voor staat, past binnen de financiële mogelijkheden. Dat bleek niet het geval te zijn. Er zijn verschillen tussen woningcorporaties, maar op korte of langere termijn blijkt dat de maatschappelijke opgaven niet uitvoerbaar zijn. Dat kwam niet als een verrassing. De combinatie van betaalbaarheid, voldoende huurwoningen voor de doelgroepen en de verduurzamingsopgave, is meer dan de meeste corporaties aankunnen. Het vraagt om zorgvuldig en toekomstgericht strategisch beleid, waarin keuzes gemaakt moeten worden.

De rol van functionele veroudering van woningen

In het project is ook uitgebreid aandacht besteed aan functionele veroudering van woningen. Het is niet aannemelijk dat woningen ‘eeuwig’ meegaan. Het woongenot van woningen neemt in de loop der tijd zeer geleidelijk af. Op een geven moment is renovatie nodig om de huurkasstroom op peil te houden. Soms moet gekozen worden voor sloop en nieuwbouw. In de huidige beleidswaarde blijft deze functionele veroudering buiten beschouwing. Hierdoor ontstaat er een te positief beeld van de waarde van de woningen en daarmee tevens over de omvang en ontwikkeling van het eigen vermogen. Door met de beleidswaarde de fictie van een eeuwigdurende exploitatie toe te moeten passen, rekent de woningcorporatie zich rijker dan ze is.

De rentmeesterschap van corporatie staat op het spel

Het concept van ‘rentmeesterschap’ vormde een rode draad tijdens het project met de 15 woningcorporaties. Bij rentmeesterschap staat centraal dat de koopkracht van het eigen vermogen voor toekomstige generaties op peil zou moeten blijven. Ook in de toekomst zijn er maatschappelijke opgaven. De woningcorporatie is bij uitstek de organisatie om vanuit het principe van rentmeesterschap te werken. Behoud van het eigen vermogen impliceert dat het eigen vermogen structureel met de bouwkostenstijging zou moeten stijgen om de koopkracht van het eigen vermogen te behouden. Nu maximaal lenen op basis van de grenswaarden van de financiële ratio’s leidt,  vanwege de zeer hoge onrendabele toppen, tot een daling van het eigen vermogen. Hiermee staat het rentmeesterschap van de woningcorporatie op het spel.

Wat kunt u verwachten van dit webinar?

Eind juni is er een interactief webinar waarin u kennis kunt maken met de inzichten en uitkomsten van het project “Duurzaam bedrijfsmodel”. De theorie en de praktijk komen hierbij aan de orde:

 • Wat houdt een duurzaam bedrijfsmodel in en hoe kunt u erop sturen dat er sprak is van een duurzaam bedrijfsmodel?
 • Wat is functionele veroudering en hoe kunt u er rekening mee houden dat u voldoende middelen beschikbaar houdt om deze veroudering te compenseren?
 • Wat zijn de tekortkomingen van de beleidswaarde en op welke wijze kunt u daarmee het beste rekening houden?
 • Op welke wijze kunt u binnen uw eigen financiële kaders tot strategische beleidskeuzen komen en hoe kunt hiervoor intern en extern draagvlak krijgen.
 • Op welke wijze kan het Corporatie PrognoseModel van Finance Ideas u daarbij ondersteunen?

Interactief webinar dus beperkte plekken!

Met oog op de interactie is het maximaal aantal deelnemers aan het  webinar 15 personen. Uw docent is Johan Conijn. De kosten bedragen per deelnemer € 75.

Praktische informatie

Duur webinar

2 uur

Startdata

 • 24 augustus 2020, 13.00-15.00 uur
 • *VOL* 25 augustus 2020, 13.00-15.00 uur
 • 1 september 2020, 13.00-15.00 uur

Uw investering

€ 75 vrij van btw

PE punten

Voor deelname aan dit webinar ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 2 PE studiepunten.

Uw docent
 • Johan Conijn
  Prof. dr. Johan Conijn Directeur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...