Middeninkomens met zorgindicatie niet welkom in sociale huurwoning?

Geplaatst op 19 september 2014
Geschreven door
Categorie Algemeen

Corporaties of derden die een woning aan mensen met een zorgindicatie (CIZ indicatie) toewijzen hadden het de afgelopen jaren inzake de inkomensregistratie relatief eenvoudig. Een CIZ indicatie die voor een jaar was afgegeven o.b.v. minimaal 10 uur zorg voor een van de bewoners volstond voor een correcte toewijzing.

Een (complexe) inkomensberekening was niet nodig voor een dergelijke huurder. Deze groep huurders telt mee in de zogenaamde 90% doelgroep. Echter, de aanstaande stelselwijziging in de zorg per 2015 gooit, zeker tot eind 2014, momenteel roet in het eten. De geldigheidsduur van veel CIZ indicaties die thans worden afgegeven bedraagt slechts enkele maanden, terwijl dezelfde indicatie voorheen vaak een jaar of langer geldig was. Dit heeft een onbedoeld neveneffect voor de huidige regels voor de inkomensregistratie.

CIZ indicaties korter dan een jaar, de praktijk

Conform de thans geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de inkomensregistratie zijn zeer veel CIZ indicaties niet langer bruikbaar bij de toewijzing in 2014. Door de stelselwijzigingen in de zorg worden veel indicaties momenteel slechts voor enkele maanden afgegeven. Strikt genomen betekent dit in de praktijk het volgende:

  • Gebruik CIZ indicaties nog maar beperkt mogelijk in 2014
  • Toewijzing sociale huurwoningen aan huishoudens met een verkorte zorgindicatie met een inkomen
    t/m € 34.678 binnen 90% mogelijk o.b.v. toetsing inkomen
  • Toewijzing sociale huurwoningen aan huishoudens met een verkorte zorgindicatie met een midden/hoger inkomen (boven € 34.678) alleen in de 10% categorie mogelijk.

Met de korter afgegeven CIZ indicaties vervalt een van de uitzonderingen om toe te kunnen wijzen zonder inkomenstoetsing (studenten, zorgbehoevenden en asielzoekers). De verhuurder zal voor deze groep een inkomenstoets moeten uitvoeren en op basis van het inkomen moeten toewijzen.

Naast het feit dat midden- en hogere inkomens deze indicatie niet kunnen gebruiken voor het verkrijgen van een sociale huurwoning (mogelijkheid bestaat voor corporaties om eventueel een deel van de 10% ruimte beschikbaar te stellen om buiten de primaire doelgroep te verhuren), betekent het uitvoeren van meer inkomenstoetsen een grotere kans op rekenfouten en meer werkzaamheden. Waakzaamheid is dus ook voor deze groep geboden. Zeker gezien de nog steeds zeer beperkte foutmarge bij het uitvoeren van de inkomensregistratie.

Midden- en hogere inkomens met een zorgvraag, wat te doen

Toewijzen van sociale huurwoningen aan huurders met een verkorte CIZ indicatie en een middeninkomen kan volgens de regels alleen nog binnen de 10% uitzonderingscategorie. Deze ruimte is bij veel (zowel kleinere/grotere corporaties) vaak al grotendeels opgevuld en daarmee slechts beperkt beschikbaar. Laten corporaties deze doelgroep in de kou staan de rest van het jaar, als een onbedoeld neveneffect van de stelselwijzigingen in de zorg?

Volgens de thans geldende regels zal het, indien u geen ruimte heeft in uw 10% vrije toewijzingsruimte, lastig zijn deze mensen een sociale huurwoning aan te bieden. Echter, het is voor iedereen duidelijk dat dit conform de uitvoering van de opgestelde regels voor de inkomensregistratie onbedoeld is en daarmee deze uitkomst allerminst redelijk te noemen is, zeker voor de betrokken kandidaten.

Het CIZ vermeld op de haar afgegeven indicaties ook regelmatig bij de opmerkingen waarom de afgegeven indicatie dermate kort is (overgangsperiode stelsel). Omdat uw accountant zich dient te vergewissen van een juiste uitvoering van de inkomensregistratie is het zaak hierover afstemming te zoeken met uw accountant om zo voor deze doelgroep maatwerk te kunnen bieden in het restant van 2014. Zeker daar het momenteel nog niet duidelijk is of hierop in het accountantsprotocol 2014 wordt ingegaan.

Opleidingen Finance Ideas Academy

In de opleiding Opfriscursus inkomensregistratie op 5 november a.s. leert u de hoe u verzamelinkomens op een juiste wijze kunt vaststellen. Theorie, praktijk, het lezen van loonstroken, actuele vraagstukken van woningcorporaties en diverse praktische tips komen hierbij op een interactieve manier aan bod.

Naast de opfriscursus is er de in company Praktijkcursus inkomensregistratie. In deze cursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan uw eigen lastige inkomensberekeningen en uitzonderingssituaties. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan.

De cursussen hebben het doel om de kennis binnen de corporatie zodanig te verbeteren dat corporaties minder tijd kwijt zijn aan het proces, het realistisch wordt om te voldoen aan de eisen omtrent de inkomensregistratie en de huurder zo min mogelijk te belasten.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie: van IB60 naar IBRISpelregels inkomensregistratie meerdere malen gewijzigd