“Ik kan onze keuzes beter in het totale financiële perspectief plaatsen”

Geplaatst op 29 november 2021
Geschreven door
Categorie Algemeen

Om intern goed aan het gesprek over de financiën deel te kunnen nemen, kon hij er “nog wel wat kennis bij gebruiken”, aldus Johan Wastenecker, manager Vastgoed bij Triada. Die kennis heeft hij opgedaan tijdens de Leergang CorporatieFinanciën.

Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Toch?

“Ja, en dan is het belangrijk om te weten waar je die euro aan kunt uitgeven, waarom je die euro daaraan uitgeeft, en wat je voor die euro krijgt. Vooral in onze sector, waarin we werken met maatschappelijk geld. In september 2020 ben ik binnen Triada doorgegroeid naar de functie van manager Vastgoed en ben ik MT-lid. In mijn vorige functies had ik ook met financiën te maken, maar in deze functie is dat veel breder, op corporatieniveau. Dan gaat het onder meer over het algemene financiële beleid, het beoordelen van de totale begroting en het gezamenlijk beoordelingskader van Aw (Autoriteit woningcorporaties) en WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Ook de komende ontwikkelingen intern spelen een rol om te kiezen voor deze leergang.

Kortom, kennis vergaren over waardebegrippen, resultaat, kasstromen is belangrijk?

“In een grijs verleden had ik op dat gebied al wel een training gevolgd, maar dat was weggezakt. In vijf dagdelen kwamen waardebegrippen, resultaat en kasstromen tijdens deze leergang inderdaad aan bod. Net als de onderwerpen balans, inzicht in kengetallen, hoe je investeringen beoordeelt en toetst, het verdienmodel van een woningcorporatie, de Woningwet en het financieel reglement, et cetera. De samenhang tussen financiële sturing en vastgoedsturing was het meest interessant voor mij. Dat komt omdat dat goed aansluit op de situatie bij Triada.”

Oh, vertel. Wat gaat er gebeuren dan?

“Volgend jaar gaan we aan de slag met de herziening van ons investeringsstatuut en een intern financieel normenkader. Hoe beoordelen we investeringen in ons woningbezit, zowel nieuwbouw als renovatie. Hoewel onze woningen gemiddeld een energielabel B hebben, is er nog een grote opgave op het gebied van verduurzaming. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale en aardgasvrije woningportefeuille. En dat in combinatie met betaalbare woonlasten voor onze huurders. Er moeten keuzes gemaakt worden, passend binnen onze financiële mogelijkheden.”

Want?

“We zijn een financieel gezonde corporatie en dat willen we ook in de toekomst blijven. Echter, kasstromen staan onder druk en de bouwkosten stijgen hard door schaarste aan grondstoffen en arbeid. Wel willen we onze opgaven en ambities realiseren. Door deze ontwikkelingen zien we met name bij renovatieprojecten dat onze eigen rendementseisen niet haalbaar zijn. Gaan we als corporatie financieel dan scherp aan de wind zeilen, of doen we voorzichtig? Gaan we zelf investeren of laten we bepaalde activiteiten over aan derden? Bijvoorbeeld het aanleggen van zonnepanelen door een energiecoöperatie op de daken van onze huurwoningen. Alle deelnemers aan de leergang hebben met hetzelfde spanningsveld te maken, dus daar deel je dan ervaringen over en discussieer je met elkaar. Dat had voor mij echt toegevoegde waarde.”

Wat kunt u nu met al die vergaarde kennis?

“Vanuit mijn perspectief als manager Vastgoed het financiële gesprek aangaan. Collega’s met een financiële achtergrond sturen vanuit hun rol op financiële ratio’s, ik zie vooral de grote opgaven op het gebied van verduurzaming en nieuwbouw. Ik kan de keuzes die we maken nu beter in het totale financiële perspectief plaatsen. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde doelstelling. Onze opgaven en ambities realiseren in belang van huidige en toekomstige huurders. En tegelijkertijd financieel gezond blijven om de benodigde investeringen hiervoor op korte en lange termijn te kunnen blijven doen. De komende periode gaan we de afwegingskaders hiervoor herzien. Omdat ik nu beter onderlegd ben op financieel gebied, kan ik daardoor het gesprek inhoudelijk goed voeren.”

Meer weten over de leergang CorporatieFinanciën?

Wilt u meer weten over de inhoud van deze training? Bekijk het programma en de data. De training kan ook in company worden gegeven. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Inzicht kerngetallen en rendementen
  • Samenhang financiële thema’s
  • Beslissingen en afwegingen maken
  • Intern de juiste vragen stellen
Control & Compliance

Wat leert u?

  • Financiële basiskennis
  • Inzicht begrippen en denkwijzen
  • Stukken interpreteren en beoordelen
  • Vragen stellen als sparringpartner

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...