Focus op DAEB is een kans voor woningcorporaties aldus Hans van Stipdonk (woCom)

Geplaatst op 12 februari 2016
Geschreven door
Categorie Woningwet

Ze zijn er maar druk mee, die woningcorporaties. Naast de dagelijkse praktijk, projecten en doelstellingen vult met name de implementatie van de nieuwe Woningwet de agenda’s. Veel zaken moeten dit jaar gereedkomen, zaken die niet alleen diep ingrijpen in de financiële structuur, maar ook in de praktische werkwijze van de organisatie.

Te midden van deze branchebrede dynamiek vonden wij Hans van Stipdonk, manager bedrijfsvoering bij woCom, bereid om hierover even met ons in gesprek te gaan.

Hans, hoe kijk jij aan tegen de werkzaamheden rond de nieuwe Woningwet?

“In de aanloop naar de nieuwe Woningwet zijn wij indertijd al begonnen met het herijken van onze strategie in de richting van de ‘sociale corporatie’, met de focus op de zogenoemde DAEB activiteiten. Dat is in feite ook de richting die de wetgever al aangeeft: dàt doen waarvoor de woningcorporatie is opgericht en waar je goed in bent. De andere activiteiten leiden eigenlijk alleen maar af. Het managen ervan legt bovendien relatief veel beslag op je tijd en aandacht, en kan ook nog eens enorme risico’s met zich meebrengen. Ik denk overigens dat we hierin zeker niet de enige zijn; mijn indruk is dat het overgrote deel van de corporaties er inmiddels zo over denkt.”

In 2016 vindt er naar verluidt een bestuurswisseling plaats bij woCom , hoe verhoudt zich dat tot het bovengenoemde?

“Wij zijn inderdaad bezig met de zoektocht naar een nieuwe bestuurder. Kijk, we hebben inmiddels natuurlijk een globale visie gedefinieerd als woningcorporatie, maar ook de visie van de nieuwe bestuurder is daarin belangrijk.

Kan je nog iets over die visie zeggen?

“Ik zie de focus op DAEB niet alleen als een legitimatie, maar ook als een kans om te doen waar we goed in zijn, namelijk het concreet huisvesten van onze maatschappelijke doelgroep. Kernwoorden daarbij zijn wat mij betreft: betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming.”

Heb je nog tips of aanbevelingen voor collega-corporaties?

“Voor wat betreft de implementatie van de Woningwet: wij zijn gelukkig vroeg begonnen (al in februari vorig jaar hebben we onze eerste stuurgroepvergadering gehad en de piketpalen uitgezet), met marktwaardebepaling zijn we praktisch klaar, en ook voor de splitsing liggen we ruim op schema.

Kort gezegd, alle goede dingen bestaan in drieën:

  • Regel interne deskundigheid
  • Werk van globaal naar detail, en niet andersom
  • En laat je niet afleiden door dagelijkse routine, hou de vaart erin en blijf strak doorplannen”
“AAN HET WOORD” is een nieuwe serie in de nieuwsbrief van Finance Ideas Academy waarin we projectleiders uit de branche interviewen over hun ervaringen.

Heeft u ook een vraag die u aan een collega zou willen stellen?
Of zou u misschien zelf geïnterviewd willen worden voor een volgende editie? Neem dan contact op 
met onze docenten. 

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Wat moet ik doen: scheiden of vrijstelling?