“Een corporatie hoeft niet op alle projecten winst te maken”

Geplaatst op 20 februari 2023
Geschreven door
Categorie Algemeen

Jimmy en BramWat doe je als de afdeling vastgoedsturing een andere mening heeft over projectkosten dan jij als wijkontwikkelaar? Een dieper inzicht in corporatiefinanciën helpt om sterker in je schoenen te staan, zo zeggen Bram Bus en Jimmy Loontjens van Woonpunt.

Woonpunt heeft zo’n 17.500 woningen in beheer en opereert in het zuiden van Limburg. De afdeling Wijkontwikkeling werkt met planmatig opzichters, wijkontwikkelaars, projectleiders en projectontwikkelaars. In totaal zeventien mensen houden zich bezig met nieuwbouwwoningen en renovaties. En er ligt ook een behoorlijke verduurzamingsopgave van zo’n 3.000 woningen. Behoorlijk wat te doen dus, en ook behoorlijk wat geld dat zo de organisatie in- en uitstroomt.

De nodige kennis over geldstromen is dus wel belangrijk?

Teamleider van de afdeling Wijkontwikkeling Bram Bus vond van wel. “Het is belangrijk dat ook projectontwikkelaars van mijn afdeling de nodige kennis over financiën kregen bijgespijkerd. Want het is kennis die eigenlijk iedere ontwikkelaar zo moeten hebben. Vandaar dat we recent voor de tweede keer hebben deelgenomen aan de leergang Corporatiefinanciën, deze keer bij ons op locatie en met projectontwikkelaars erbij.” Projectontwikkelaar Jimmy Loontjens knikt. “Als projectontwikkelaar ben ik bezig met voorbereiding van bijvoorbeeld renovaties en nieuwbouw. Ik heb dan ook als taak om de projectratio’s in de gaten te houden en te kijken of alle kosten zijn meegenomen en ook realistisch zijn. Dat soort zaken komt in de leergang aan bod.”

Waarom deden jullie voor de tweede keer mee?

Bus: “Omdat het intern was, konden we echt specifiek op onze eigen situatie ingaan en ook actuele zaken behandelen die rond onze corporatie speelden. Zo hebben we een concreet project voor 300 van onze woningen nog eens goed tegen het licht gehouden. Aanvankelijk gingen we er nog vanuit dat sloop en nieuwbouw financieel onmogelijk zouden zijn, maar tijdens het doorspreken van die casus bleek het toch iets anders te liggen. Je wordt met de neus op de cijfers gedrukt en gaat preciezer doorrekenen wat welke keuze financieel voor gevolgen heeft voor je ratio’s. Met die uitkomsten en de theorie die we hebben opgedaan kunnen we binnen onze corporatie het gesprek met andere betrokken afdelingen aangaan. Ik leg me niet zomaar neer bij wat iemand anders zegt maar kan nu beter mijn eigen argumenten naar voren schuiven waardoor een project er ineens heel anders uit kan zien.”

Kan dat ook andersom werken? Dus dat je verwachtingen moet temperen?

”Zeker. Als je gaat investeren in een project dat al niet goed rendeert, betekent dat niet automatisch dat er ineens wel winst gemaakt gaat worden. En moet je als corporatie wel op ieder project winst willen maken? Het verduurzamen van je woningbezit is bijvoorbeeld per definitie niet winstgevend maar levert wel op andere vlakken winst op. Het is ook belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Ik kan dat na het volgen van de leergang beter uitleggen.”

Doe je nu dingen anders in je werk?

“Na de eerste leergang in 2017 zeker”, zegt Loontjens. “Ik heb bijvoorbeeld leren werken met de tool van Smart Real Estate waardoor een veel specifieker en inzichtelijk rendementsbeeld ontstaat. Ik begrijp nu beter waarom bepaalde rendementen bij projecten anders zijn en ik kan dat ook verantwoorden.” Bus: “Tijdens de tweede leergang kwamen belangrijke zaken opnieuw aan bod en werden we gestimuleerd bepaalde acties die we moeten ondernemen, ook echt uit te gaan voeren en uit te leggen richting onze collega-afdelingen. En dat lukt!”

Meer weten over de leergang CorporatieFinanciën?

Wilt u meer weten over de inhoud van deze training? Bekijk het programma en de data. De training kan ook in company worden gegeven. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

  • Inzicht kerngetallen en rendementen
  • Samenhang financiële thema’s
  • Beslissingen en afwegingen maken
  • Intern de juiste vragen stellen
Control & Compliance

Wat leert u?

  • Financiële basiskennis
  • Inzicht begrippen en denkwijzen
  • Stukken interpreteren en beoordelen
  • Vragen stellen als sparringpartner

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...