Een RvC-training online: “We zouden het zo weer doen”

Geplaatst op 11 mei 2020
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Erik DannenbergDe raad van commissarissen van Woningstichting SWZ volgde bij Finance Ideas Academy online de training: Investeringsafweging bij corporaties. “Inhoud en vorm – online –  sloten uitstekend op elkaar aan. Dat beviel heel goed”, aldus Erik Dannenberg, voorzitter van de RvC.

Een blijvertje dus?

“Online een training volgen is zeker een blijvertje. Door de nieuwe werkelijkheid zijn we hierin geduwd, maar het is echt prima bevallen. Als ik bijvoorbeeld live een vergadering van de RvC voorzit, kan ik niet iedereen even goed zien, dat is nu eenmaal zo. Online zie je iedereen frontaal, je krijgt meteen de mimiek en de non-verbale uitstraling van de deelnemers mee. Je hebt gewoon veel eerder door hoe iemand ergens in zit, hoe – in dit geval – de inhoud van de training ‘landt’ bij de andere deelnemers. Dat is een van de voordelen van online.”

Wordt het geen rommeltje?

“Helemaal niet. Op een bepaalde manier is het zelfs rustiger, want je steekt je hand op als je wat wilt gaan zeggen. Er wordt dus nagenoeg niet door elkaar heen gepraat. Het gaat heel efficiënt. Tijdens een presentatie heb je alleen degene in beeld die presenteert, dat zorgt voor rust. En anders zie je elkaar allemaal, in ons geval waren wij met zijn tienen.”

Waarom deze training?

“Binnen de RvC heeft iedereen zijn specialisatie, de een weet bijvoorbeeld meer van financiën dan de ander en dat is prima. Toch is het belangrijk dat alle leden een bepaalde basiskennis hebben, om zo samen de goede beslissingen te kunnen nemen. Een onderwerp waar we ons meer in wilden verdiepen was het investeringsstatuut als instrument. SWZ kan haar financiële middelen maar eenmaal inzetten, dus dat moet je goed doen.”

Een belangrijk onderwerp

“Dat is het echt. Je moet voorkomen dat je als RvC niet ‘blijft hangen’ in het behandelen en goedkeuren van de stukken. Ook belangrijk, maar die procedures moet je zo strak mogelijk inrichten zodat er tijd overblijft voor het beschouwende gesprek. Want dat is minstens zo belangrijk: waar wil je naartoe, wat is nodig in deze stad in plaats van alleen spreken over wooneenheden. Redeneren vanuit wensen in plaats van uit vastgoed dus.”

En dat kwam allemaal aan bod?

“Ja. In welke context neem je besluiten, een gezonde kasstroom, welke investeringsruimte is er, wat fluctueert waar je rekening mee moet houden. Kortom, klopt het totaalplaatje. De docent bracht de materie – ook voor niet-financials – op een heldere, toegankelijke manier. Zo kregen we meer gevoel bij de micro- en macrosturing van een corporatie. We hebben geleerd om meer te kijken op portefeuilleniveau in plaats van alleen maar op projectniveau.”

Kortom?

“We zouden een online training zo weer doen. Ik wil niet af van de livemeetingen, trainingen en ontmoetingen in de organisatie zelf. Ik hecht er waarde aan om door een gebouw te lopen, mensen op de gang tegen te komen en informeel te spreken. Maar je informeren en ontwikkelen als RvC kan prima in de combinatie live en online.”

Zelf ook oefenen met investeringskader?

Wilt u ook aan de slag met oefeningen en cases? Ervaringen uitwisselen en werken aan heldere investeringskaders met een gezonde ruimte voor innovatie en vernieuwing? Bekijk de data van de eerstvolgende training.

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Operationele kasstroom bij woningcorporaties met 19% sterk gedaaldde verruimde LTV-norm