Korting op de vennootschapsbelasting ontvangen?

Geplaatst op 28 april 2021
Geschreven door
Categorie Algemeen, Control & Compliance

Steeds meer woningcorporaties komen in een Vpb-betalende positie. De bedragen die overgemaakt moeten worden aan de belastingdienst aan vennootschapsbelasting zijn over het algemeen omvangrijk. Het betalingsmoment van deze hoge bedragen vraagt op zichzelf al de juiste aandacht om het goed in de kasstroompositie in te passen. In die planning is het belangrijk om in te calculeren dat het te betalen bedrag bij een late betaling wordt verhoogd met belastingrente. Blijf daarin als woningcorporatie zelf de regie houden een vraag tijdig het opleggen van een voorlopige aanslag aan.

Consequenties van het te laat betalen van de vennootschapsbelasting

Als de vennootschapsbelasting pas ná 1 juli van het opvolgende kalenderjaar wordt betaald, wordt deze verhoogd met belastingrente. Ter illustratie: als de corporatie over 2018 vennootschapsbelasting moet betalen en de betaling (op basis van een opgelegde aanslag) wordt gedaan op 30 december 2019, wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting verhoogd met een half jaar rente. De belastingrente voor de verschuldigde vennootschapsbelasting is hoog, namelijk 8%. Concreet betekent dit dat elke € 1 miljoen vennootschapsbelasting die een jaar te laat betaald wordt, € 80.000 duurder is. Als de betaling nog eens een jaar later plaatsvindt, is dit weer een woning minder te bouwen.

Wordt de over een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting in hetzelfde jaar of uiterlijk voor 1 juli van het opvolgende jaar betaald, dan is geen rente verschuldigd. Betaal je de verschuldigde vennootschapsbelasting binnen hetzelfde kalenderjaar, dan kan er ook altijd gespreid over het jaar betaald worden.

Corporatie heeft recht op een korting

Wellicht is er zelfs een voordeel te behalen. Als de kasstromen het toelaten en de vennootschapsbelasting kan in het begin van het kalenderjaar op basis van een voorlopige aanslag in één keer worden betaald, heeft de corporatie recht op een korting. Die korting bedraagt 4% over de helft van de verschuldigde vennootschapsbelasting naar rato van het resterende kalenderjaar. In een cijfervoorbeeld: een woningcorporatie verwacht over 2019

€ 5 miljoen vennootschapsbelasting te moeten betalen. Als zij deze uiterlijk eind februari betaalt, kan zij een korting tegemoetzien van 4% x € 2,5 miljoen x 300/360e = € 83.333. Deze korting wordt alleen verleend als de voorlopige aanslag in één keer wordt betaald.

Wat kun je doen om te voorkomen dat de belasting nog duurder wordt?

De meeste woningcorporaties zijn pas recent of komen binnenkort in een Vpb-betalende positie. De belastingdienst gaat normaal gesproken pas (voorlopige) aanslagen opleggen als zij over ingediende aangiften beschikt, waaruit de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting voortvloeit. Om de betaling van belastingrente te voorkomen, kan je als woningcorporatie dat moment niet afwachten. Je kan echter altijd de belastingdienst verzoeken om een voorlopige aanslag op te leggen. Je kunt dan een schatting van de verwachte belastbare winst (via de elektronische portal van de belastingdienst) indienen, waarna binnen 4-6 weken een voorlopige aanslag wordt opgelegd. Door op die manier zelf de regie te houden, en de betaling van vennootschapsbelasting goed te timen, wordt voorkomen dat deze belasting nog duurder wordt.

Uw kennis vergroten rondom belastingen?

Elke euro die u als corporatie uitgeeft aan de Belastingdienst gaat ten koste van uw investeringskracht. Kortom voorkomen dat de belastingen duurder worden is snel verdiend. In de opleiding: Belastingen voor woningcorporaties staat de fiscale regelgeving voor corporaties centraal, zodat u dit kunt toepassen en vertalen naar uw eigen organisatie.

Bent u op zoek naar een verdiepingsslag? Met de opleiding: VPB-aangifte in de praktijk of de opleiding: Omzetbelasting en Wet Ketenaansprakelijkheid gaan we aan de slag met praktijkcases en bruikbare modellen. Het resultaat? Na afloop bent u in staat om het voorwerk voor de fiscale aangifte binnen de organisatie te waarborgen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inkomensregistratie? Hey collega! De IRF-kwis!Huur en inkomen: lastig, lastig…?