Beleid van de ECB en de effecten op woningcorporaties

Geplaatst op 23 oktober 2014
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Als antwoord op de achterblijvende economische groei in Europa is de ECB een monetair experiment begonnen wat ook effect zal hebben op de financiën van corporaties. Het ingrijpen van de ECB, de blijvende onzekerheid over de stabiliteit van Europa en de grote beschikbaarheid van geld kunnen een positief effect hebben op de financiën van de corporaties.

Betalen voor zekerheid

Door middel van het verlengen van de balans probeert de ECB meer liquiditeit terug te brengen in de financiële markten. De ECB is in 2013 begonnen met het opkopen van staatsobligaties van banken maar heeft in oktober ook de eerste bedrijfsobligaties met onderpand aangekocht. Daarnaast is er een programma gestart voor banken waar deze tegen gereduceerde tarieven geld kunnen lenen mits ze dit geld uitlenen aan bedrijven. Door deze wall of money is er veel geld beschikbaar. Maar door de onontgonnen terreinen die de ECB hiermee betreedt is er naast een overschot aan geld ook een toenemende onzekerheid.

Op de financiële markten zijn investeerders inmiddels bereid gebleken te betalen voor zekerheid. De rente die de Nederlandse staat betaalt voor tienjarige obligaties is in oktober al onder de 1% gedoken en voor obligaties met een kortere looptijd zijn negatieve rentes de nieuwe norm. Investeerders zijn dus bereid hun geld tegen een minimale vergoeding uit te lenen om zekerheid te hebben.

Hier kunnen ook corporaties van profiteren. De geborgde leningen van de corporaties zijn uiteindelijk gegarandeerd door de Nederlandse staat en de rentes voor corporaties zijn aan Nederlandse staatsobligaties gerelateerd. Als de Nederlandse rente laag blijft, nemen de rentelasten voor de corporaties bij herfinancieringen ook af. De rentecomponent in de totale lasten van de corporaties neemt bij een gelijkblijvende schuldomvang af met een positief effect tot gevolg.

Inflatie als aanjager van het resultaat

Naast de renteontwikkeling is de ontwikkeling van de inflatie een belangrijk macro-economisch cijfer voor de corporaties. Het mandaat van de ECB is het realiseren van een geldontwaarding van dichtbij maar onder de 2%. De huidige inflatie in de eurozone ligt lager dan 1% en deflatie is een reële angst geworden. De ECB heeft toegezegd alles binnen haar mandaat te doen om de gestelde doelen te halen.

Het belangrijkste sturingsinstrument van de ECB is de korte termijn rente. De rente waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB staat sinds begin september op het unieke niveau van 0,05%. Als banken geld willen stallen bij de ECB in plaats van het uit te lenen aan andere banken of leningnemers betaalt de bank daar 0,2% voor. Door naast de balansverlenging waarmee de monetaire omvang toeneemt, het ook voor banken onaantrekkelijk te maken om het geld bij de ECB onder te brengen, streeft de ECB naar een toename van de liquiditeit in de reële economie. Als het geld beschikbaar komt voor bedrijfsinvesteringen en consumptie neemt de inflatie weer toe. De toegenomen inflatie heeft effect op zowel de opbrengsten als de exploitatielasten van de corporatie, maar bij een positief resultaat heeft de indexatie op lange termijn een versterkt positief effect.

Meer weten over financiën bij corporaties?

Bent u geïnteresseerd in meer achtergronden en details rond de financiële huishouding bij corporaties? De opleiding Financiën voor niet-financiële managers biedt u een breder begrippenkader. Na deze opleiding kunt u de financiële positie van uw corporatie en de corporatiesector goed beargumenteren. De cursus sluit zo veel mogelijk aan bij uw dagelijkse praktijk en leert u de financiële ontwikkelingen te vertalen naar ontwikkelingen binnen uw eigen afdeling en corporatie.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Gebruik van de marktwaarde in de financiële sturingGeen verplichte vermogensscheiding? Maak toch een implementatieplan