Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Duurzaam bedrijfsmodel bij woningcorporaties

Duurzaam bedrijfsmodel bij woningcorporaties

Duurzaam bedrijfsmodel bij woningcorporaties

Een zorgvuldig en toekomstgericht strategisch beleid met heldere keuzes

Een belangrijke conclusie uit het recente project Opgaven en Middelen is dat corporaties een fors deel van de maatschappelijke opgaven niet kunnen realiseren. In 2035 is het tekort aan investeringsmogelijkheden ruim € 30 miljard. In feite is het tekort nog groter. Bij Opgaven en Middelen is verondersteld dat corporaties investeren totdat de financiële grenzen van de toezichthouders zijn bereikt maar de meeste corporaties hanteren echter buffers.

Eigen zoektocht staat centraal

Opgaven & Middelen laat zien wat je als corporatie juist niet moet doen, om zo te voorkomen dat op korte of middellange termijn de financiële grenzen bereikt worden. De maatschappelijke opgaven vragen om een lange termijn perspectief. Elke corporatie staat voor de zoektocht wat de optimale beleidsmix is binnen de eigen financiële kaders.

Duurzaam bedrijfsmodel

De voorwaarden waaronder corporaties momenteel investeringen moeten doen, leiden tot een verslechtering van de financiële kengetallen. Ook is er sprake van een dalend eigen vermogen. Daarmee is er dus geen duurzaam bedrijfsmodel. Een duurzaam bedrijfsmodel vereist onder meer dat de koopkracht van het eigen vermogen op peil blijft. Een corporatie kan zich op korte tijd een dalend eigen vermogen veroorloven, maar zeker niet blijvend.

Onlangs publiceerde Finance Ideas het rapport “Duurzaam bedrijfsmodel; een financiële invalshoek”. In dit project is deze vraag samen met 15 woningcorporaties verkend. In dit rapport is de conclusie dat corporaties momenteel géén duurzaam bedrijfsmodel hebben. De combinatie van betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming, is meer dan de meeste corporaties aankunnen. Dat vraagt om zorgvuldig en toekomstgericht strategisch beleid met heldere keuzes.

De rol van functionele veroudering van woningen

Een bijkomende probleem is dat de huidige waarderingssystematiek onvoldoende rekening houdt met functionele veroudering van woningen. De beleidswaarde is mede gebaseerd op de fictie van een oneindige exploitatie. Maar na verloop van tijd voldoen woningen niet meer aan de eisen van de tijd en is renovatie of sloop/nieuwbouw onvermijdelijk. Doordat de functionele veroudering in de beleidswaarde grotendeels buiten beschouwing blijft, ontstaat er een te positief beeld van de waarde van de woningen, waarmee ook een te rooskleurig beeld ontstaat over de omvang en ontwikkeling van het eigen vermogen.

De rentmeesterschap van corporatie staat op het spel

Bij rentmeesterschap staat centraal dat de koopkracht van het eigen vermogen ook voor toekomstige generaties op peil blijft. Corporaties zijn bij uitstek geschikt om vanuit het principe van rentmeesterschap te werken, want ook in de toekomst zijn er maatschappelijke opgaven. Tegelijk moeten corporaties ook nú maatschappelijk presteren. Maar wel duurzaam en toekomstbestendig. Dat vraagt keuzes en sturing op zowel vermogensontwikkeling, investeringen en kosten.

Tijdens deze interactieve training gaan we aan de slag met de inzichten en uitkomsten van het project “Duurzaam bedrijfsmodel” en hoe u kunt komen tot en sturen op een duurzaam bedrijfsmodel en de keuzes die u hierin moet maken.

Praktische informatie


Duur

1 dagdeel (13:00 uur – 17:00 uur)


Data

 • 1 november 2021, regio Utrecht

Uw investering

€ 485 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 4 PE studiepunten.

 • Uitkomsten van het project Opgaven en Middelen
 • Het duurzaam bedrijfsmodel
 • Sturen op het duurzaam bedrijfsmodel
 • Functionele veroudering
 • Effecten van beleidswaarde
 • Vermogenssturing en beheer van vermogen
 • Financiële kaders en grenswaarden
 • Het Corporatie PrognoseModel
 • U kunt het rapport Opgaven en Middelen interpreteren.
 • U heeft inzicht in het begrip duurzaam bedrijfsmodel.
 • U begrijpt het effect en consequenties van functionele veroudering op de waarde van het woningbezit en de omvang en de ontwikkeling van het eigen vermogen.
 • U heeft zicht op welke wijze u binnen de eigen financiële kaders een optimale beleidsmix kunt bepalen.

RvC-leden, directeur-bestuurders, managers Financiën, financieel strategen, controllers en ieder betrokken is bij de financiële sturing van de woningcorporatie.

 • Johan Conijn
  Johan Conijn Directeur woningcorporaties Meer info
 • Stan Wetzels
  Stan Wetzels Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...