Met de postcoderoosregeling hoeven zonnepanelen niet op eigen dak te liggen

Geplaatst op 9 oktober 2017
Geschreven door
Categorie Verduurzaming van vastgoed

Wanneer huurders willen investeren in een duurzaam initiatief zoals het plaatsen van zonnepanelen, maar hiertoe geen mogelijkheden op eigen dak zijn is de postcoderoosregeling een geschikt verdienmodel. Bij de postcoderoosregeling hoeven de zonnepanelen namelijk niet op het eigen dak te liggen om toch profijt te maken van vergoedingen en kortingen.

Stel dat het dak van de plaatselijke bibliotheek zeer geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen maar de bibliotheek daar zelf geen middelen of plannen voor heeft, dan kan dit dak worden gebruikt om de postcoderoosregeling op toe te passen. Het dak van de bibliotheek wordt hiermee het centrale punt in de postcoderoos. Vanuit de omliggende postcodegebieden kunnen huurders deelnemen aan dit lokale duurzame initiatief.

De lokale coöperatie

Het idee achter de postcoderegeling is dat het initiatief een dusdanige omvang heeft dat meerdere huurders deelnemen aan het lokale initiatief. Dit vanuit de gedachte dat er op de geschikte daken voldoende ruimte is om meer panelen te plaatsen dan een huishouden normaal zelfstandig zou doen. De betrokken huurders richten samen een coöperatie op en investeren in een eigen aandeel van de te plaatsen zonnepanelen.

Het verdienmodel van de postcoderoosregeling

Er moet natuurlijk voor de leden van de coöperatie ook iets tegenover de investering staan. Het verdienmodel van de postcoderoosregeling bestaat uit twee elementen. Het eerste element komt tot stand doordat de opgewekte zonne-energie wordt geleverd aan een groene energiemaatschappij. Deze geleverde energie kent een vergoeding die doorgaans rond de 4 ct. per kWh ligt.

Daarnaast krijgen de coöperanten korting op de energiebelasting, over het aandeel opgewekte energie behorende bij de zonnepanelen waar ze in hebben geïnvesteerd. Deze korting wordt verrekend op de reguliere energierekening. De energiebelasting, die onderdeel is van de totale stroomprijs, bedraagt momenteel 10 ct. per kWh. In de postcoderoosregeling geldt deze korting voor 15 jaar. In totaal betekent dit een korting/vergoeding van 14 ct. per kWh.

Postcoderoosregeling met externe financiering

De zojuist geschetste situatie van de postcoderegeling is de originele en meest simpele variant van de postcoderoosregeling, maar uitbreiding hierop is mogelijk. Bijvoorbeeld het betrekken van een externe partij voor financiering. In Amsterdam bestaat een lokaal initiatief met de postcoderoosregeling waarbij huurders van woningcorporatie de Key een coöperatie hebben opgericht. Vanuit de woningcorporatie is enkel een dak beschikbaar gesteld om de zonnepanelen op te plaatsen, de woningcorporatie voorziet niet in de financiering van de zonnepanelen.

De investering wordt deels door de huurders (de coöperatie) gedragen, maar om tot een aantrekkelijkere businesscase te komen is er ook een duurzaamheidsfonds vanuit de gemeente Amsterdam aangesproken. Middels de vergoeding die tot stand komt door het leveren van de opgewekte zonne-energie wordt de lening bij het duurzaamheidsfonds afgelost. De huurders krijgen in deze businesscase de korting op de energiebelasting van 10 ct. per kWh. In dit voorbeeld hebben de huurders na vier jaar hun investering terugverdient. De elf hierop volgende jaren kunnen zij genieten van de korting op de energiebelasting. In onderstaand schema wordt deze constructie gevisualiseerd.

Inmiddels is gebleken dat de zonnepanelen die elders op een dak liggen kunnen bijdragen aan een verbeterde energie-index van de woningen waarin de leden van de coöperatie wonen. Dit betekent voor de woningcorporatie een verbetering in het bezit. Voor de huurders is de postcoderoosregeling een motivatie om te investeren in duurzaamheid vanwege de tegenprestatie in de vorm van een vergoeding voor de opgewekte energie en de korting op de energiebelasting.

Auteur

  • Jeroen Dungelmann
    Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Salderingsregeling verlengd tot en met 2023