Aangifte VPB in eigen hand

Geplaatst op 5 april 2013
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Bij het opstellen van de aangifte werd in het verleden op grote schaal gebruik gemaakt van externe adviseurs. Maar is dat nodig? Voor veel corporaties geldt dat zij onvoldoende fiscale kennis in huis hebben om de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) zelfstandig op te stellen. Hoewel de kennis van een fiscalist bij dit proces onmisbaar is, zijn er mogelijkheden om de regie (meer) in eigen hand te houden en daardoor kosten te besparen.

Integrale vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting heeft geleid tot een verzwaring van de administratieve lastendruk bij corporaties. Het opstellen van de beginbalans en de praktische uitwerking van de bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst is in sommige gevallen erg complex gebleken. Een goed voorbeeld hiervan zijn bepalingen met betrekking tot de tussenvormen en projectontwikkeling.

Fiscale risico’s en mogelijkheden

Elke corporatie moet de fiscale risico’s in kaart brengen, houden en beheersen binnen het Tax Control Framework (TCF). Aan de andere kant wilt u gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn en wilt u inzicht in de “tax planning”, zodat u de acute belastingdruk kan monitoren. De externe adviseur kan u hierbij helpen, maar heeft meestal niet de kennis van de organisatie die u heeft. Door een groot deel van de fiscale aangifte in huis te beleggen, geeft u invulling aan het TCF en de tax planning. Een onderdeel van het TCF is de fiscale behandeling van renovatiekosten versus groot onderhoud. Met de taxplanning krijgt u inzicht in de acute belastingpositie en heeft u een handvat om deze te optimaliseren.

Het aangifte proces

Het aangifte proces wordt door veel corporaties beschouwd als omvangrijk, complex en dubbel werk in relatie met de jaarrekening. Vaak worden voor het aangifte proces externe adviseurs ingehuurd die de organisatie onvoldoende kennen. Aangezien met de aangifte VPB pas wordt begonnen op het moment dat de jaarrekening gereed is, worden efficiencyvoordelen niet benut. Dan is dubbel werk het gevolg. Door bij het opstellen van de jaarrekening reeds de fiscale aspecten mee te nemen en te verwerken in de specificaties wordt de basis gelegd voor de aangifte VPB. Het opstellen van de specificaties voor de aangifte VPB zal dan relatief eenvoudig worden en is er geen sprake van dubbel werk. Om dit te realiseren dienen de financiële medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening te beschikken over voldoende fiscale kennis over de VPB. Niet alleen kunnen zij die kennis gebruiken bij het opstellen van de jaarrekening en de aangifte; de kennis is tevens van groot belang van de taxplanning van elke corporatie en de beheersing van fiscale risico’s.

Opleidingen

In onze opleiding Belastingen in de praktijk op 4 en 11 juni 2013 staat de fiscale regelgeving voor corporaties centraal. Na afloop kunt u de opgedane fiscale kennis toepassen in de praktijk en de vertaalslag maken naar uw eigen organisatie. In de opleiding “VPB-aangifte in de praktijk” op 18 en 19 juni 2013 staat centraal dat u de fiscale risico’s en kansen op het netvlies heeft en in staat bent deze inzichtelijk in kaart te brengen en te monitoren. Aan de hand van casussen en bruikbare modellen kunt u na afloop van de cursus zelfstandig het raamwerk voor de fiscale aangifte opstellen. Daarnaast worden de actuele ontwikkelingen binnen de vennootschapsbelasting behandeld. De rode draad van de casussen is de commerciële jaarrekening die de basis is voor de aangifte VPB. Op basis van de jaarrekening worden de belangrijkste commerciële – fiscale verschillen in kaart gebracht. Deze verschillen komen gezamenlijk tot uitdrukking in de vierkantstelling.

Dit is de aansluiting tussen de commerciële en fiscale jaarrekening waarbij de verschillen zichtbaar worden gemaakt. Als sluitstuk wordt de vermogensopstelling opgesteld waarmee alle ingrediënten aanwezig zijn om de aangifte VPB in te vullen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Continuïteitsoordeel 2013