Marc Eggermont

drs. Marc Eggermont RA

Senior adviseur woningcorporaties

Marc adviseert woningcorporaties over het bedrijfsmodel en het daarbij passend sturingsmodel. De uitdaging ligt in de verschuiving van het sturen op financiële continuïteit, naar vastgoedsturing gericht op maatschappelijk resultaat: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Marc was gedurende 15 jaar bestuurder van een tweetal woningcorporaties: Woonbedrijf in Eindhoven en Woonpartners in Helmond. Hij is registeraccountant, met 20 jaar ervaring als openbaar accountant. Recent was hij drie jaar lid van het bestuur van de NBA. Marc is als associé verbonden aan Finance Ideas. Daarnaast is hij zelfstandig adviseur vanuit zijn onderneming Taille Humaine BV. In dat verband is hij ook directeur bestuurder van Stichting WSG.

LinkedIn Marc Eggermont RA

Artikelen geschreven door Marc

Ruilverkaveling voor woningcorporaties, een nieuwe optie?

In een Kamerbrief van 4 december 2020 heeft minister Ollongren een regeling aangekondigd waarmee in bepaalde gevallen de overdracht van woningen tussen woningcorporaties wordt vrijgesteld van [...]

Gevolgen corona crisis voor de jaarrekening 2019

De Coronacrisis heeft zich in Nederland ontwikkeld in de periode waarin de woningcorporaties midden in het traject van het jaarverslag 2019 zitten. En deze crisis raakt iedereen, dus ook elke [...]

Typ hier uw vraag...