Joost Huijbregts

ir. Joost Huijbregts MRE

Adviseur woningcorporaties

Joost Huijbregts is binnen Finance Ideas voornamelijk werkzaam voor de corporatiebranche. Hij helpt corporaties onder andere bij de implementatie van de herziene Woningwet en het verduurzamen van de woningvoorraad. In dat kader helpt hij hen met het formuleren een strategie om te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad en bij het opstellen van businesscases van duurzame energiesystemen. Joost ondersteunt corporaties ook bij de implementatie van de marktwaarde en het assetmanagement. Joost heeft veel kennis van WALS/FMP en ondersteunt corporaties bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Hij heeft ruime ervaring in de corporatiesector en heeft acht jaar als adviseur bij een woningcorporatie gewerkt. Daarnaast heeft Joost als zelfstandig adviseur woningcorporaties, particulieren en bouwbedrijven geadviseerd over duurzaamheid. Joost is afgestudeerd bouwkundig ingenieur en heeft daarnaast met succes een MRE studie aan de Tias Nimbas Business School afgerond. In zijn rol als docent bij Finance Ideas Academy geeft hij training over diverse onderwerpen.

Berichten en publicaties van Joost

Klimaatakkoord: wachten, wachten, wachten… of niet toch wachten

Eind 2018 is met gepaste trots het (concept) Klimaatakkoord gepresenteerd. Een uniek proces waar “de polder” met elkaar de maatregelen heeft bepaald om de CO2-reductie doelstelling van 49% in [...]

Economische groei een rem op duurzame betaalbaarheid van de sector?

De lage hypotheekrente en de markt van vraag en aanbod zorgen voor stijgende huizenprijzen. Dat heeft ook weerslag op bouwkosten, zorgt voor personeelstekort bij aannemers en er is gebrek aan [...]

Naar een CO2-neutrale woningvoorraad: voor niets gaat de zon op?

1 mei moet de routekaart CO2-neutraal zijn ingevuld. De routekaart is een hulpmiddel om beeld te krijgen van het aantal woningen dat jaarlijks aangepakt moet worden en welke maatregelen(mix) [...]

De verschillende verdienmodellen voor zonnepanelen toegelicht

Corporaties kiezen steeds vaker voor het installeren van zonnepanelen op de daken van hun huurwoningen. Dit zorgt namelijk voor CO2-besparing, een lagere energie index en lagere energielasten [...]

De impact van bewonersgedrag op de CO2-uitstoot van de corporatiesector

Er ligt een grote uitdaging om het energiegebruik in de bebouwde omgeving te reduceren. Er komt meer en meer het besef dat corporaties hierbij een belangrijke rol (moeten) gaan vervullen. [...]

Lastige businesscase: Verduurzaming komt onvoldoende tot uitdrukking in waardestijging

Corporaties die hun bezit aan het verduurzamen zijn, ervaren dat het rendement op de investeringen laag of zelfs negatief is. 49% ziet de businesscase als het grootste probleem als het gaat om [...]

Typ hier uw vraag...