Jelmer Dioncre

Jelmer Dioncre MSc

Adviseur zorginstellingen

Jelmer Dioncre heeft een master Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Tijdens zijn afstuderen heeft Jelmer onderzoek gedaan naar de materialiteit binnen ESG data en de invloed hiervan op de rendementen van een beleggingsportefeuille. Binnen Finance Ideas is hij actief als adviseur woningcorporaties. Jelmer is betrokken bij het CorporatiePrognoseModel, waarmee hij woningcorporaties ondersteunt bij het formuleren van het financieel beleid. Tevens heeft Jelmer ervaring bij het ondersteunen van zorginstellingen bij het aantrekken van zowel ongeborgde als geborgde financiering, het opstellen van informatiememorandum en het begeleiden van de meerjarenraming.

Berichten en publicaties van Jelmer

Typ hier uw vraag...