Finance Ideas

Finance Ideas ondersteunt haar klanten om toekomstplannen op een financieel verantwoorde wijze te realiseren. Meer impact met maatschappelijk kapitaal.      

Berichten en publicaties van Finance Ideas

RvC? Huurdersorganisatie? Gemeente? Wie moet nu wat doen bij welke activiteiten?

Weet u het nog? Wanneer moet de RvC iets goedkeuren? En wanneer is een zienswijze vereist? En wanneer moet de huurdersorganisatie, de gemeente, het WSW of de minister/Autoriteit iets vinden of doen?

Hoe en aan wie vraagt u de juiste zienswijzen

Het zal inmiddels voor iedereen bekend zijn dat elke corporatie voor 1 januari 2017 een eerste verzoek bij de Autoriteit Woningcorporaties moet indienen met de vraag om goedkeuring voor het [...]

Overeenstemming over werkdomein corporaties

Het kabinet heeft met Aedes overeenstemming bereikt over het werkdomein van corporaties, het toezicht, de verhuurdersheffing en de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten. Hieronder vindt u [...]

Typ hier uw vraag...