Home » Opleidingen » ZZ OUDE OPLEIDINGEN » Opstellen afwegingskader CO2-neutraal

Opstellen afwegingskader CO2-neutraal

Opstellen afwegingskader CO2-neutraal

Een duidelijk afwegingskader met heldere definities, overtuigingen en goede uitgangspunten

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

Woningcorporaties hebben tijdens het Aedes ledencongres in april 2017 met elkaar afgesproken dat in 2021 hun woningbezit een gemiddeld energielabel B heeft. Daarnaast hebben zij afgesproken dat zij in 2018 een plan van aanpak hebben opgesteld om uiterlijk in 2050 te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. Kortom; Uw corporatie staat voor een grote verduurzamingsopgave.

Vaak wordt bij het opstellen van een plan van aanpak CO2-neutraal te snel gekeken naar de vastgoedportefeuille en de technische mogelijkheden. Het gevaar hiervan is dat duurzaamheid te snel over details gaat, terwijl het met elkaar vaststellen van definities, afbakening, overtuigingen en strategische uitgangspunten essentieel is om tot een weloverwogen en door de organisatie breed gedragen en herkend plan te komen. De eerste stap om te komen tot een weloverwogen en goed onderbouwd plan van aanpak CO2-neutraal is daarom het opstellen van een afwegingskader.

Het afwegingskader CO2-neutraal geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Welke definitie(s) hanteren wij als het gaat om duurzaamheid?
 • Hoe breed trekken wij het begrip duurzaamheid?
 • Wat is of zijn onze doelstelling(en) als het gaat om duurzaamheid?
 • Welke relevante strategische overtuigen en uitgangspunten hanteren wij?

Bij de laatste vraag kan gedacht worden aan bijvoorbeeld uitgangspunten met betrekking tot het huurbeleid bij verduurzaming, het verkopen van woningen met een slecht energielabel en het realiseren van de ambitie in stappen of in sprongen (ineens).

In een interactieve inspiratie- en werksessie gaan we met u en uw collega’s aan de slag met het opstellen van een afwegingskader CO2-neutraal. Deze sessie zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt en dat de neuzen dezelfde kant op staan. Ook neemt u aan de hand van de meest recente inzichten besluiten die ten grondslag liggen aan uw plan van aanpak CO2-neutraal.

Directe vertaling naar uw eigen afwegingskader!

Met het sjabloon voor het afwegingskader die u voor de training ontvangt kunt u tijdens of direct na de training uw eigen afwegingskader invullen en gereedmaken. Na de training ontvangt u ook nog feedback van de docent op uw eigen afwegingskader, met tips zoals waar u wellicht nog niet concreet genoeg bent of waar u uw ambities nog verder kunt aanscherpen.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel

 

Alleen in company leverbaar

Programma
 • Externe doelstellingen en ontwikkelingen
 • Een stappenplan om te komen tot een plan van aanpak CO2-neutraal
 • Definities duurzaamheid
 • Afbakening van het begrip duurzaamheid
 • Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid
 • Strategische overtuigingen en uitgangspunten duurzaamheid
 • Het afwegingskader
Leerresultaten
 • U bent op de hoogte van de meest relevante externe doelstellingen en ontwikkelingen.
 • U kent het stappenplan om te komen tot een plan van aanpak CO2-neutraal.
 • U bent op de hoogte van de meest relevante definities rondom duurzaamheid.
 • U kent verschillende wijzen om duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren.
 • U weet over welke strategische uitgangspunten rond duurzaamheid u een standpunt moet formuleren.
 • Na de training hebben deelnemers gelijk kennisniveau rondom het afwegingskader CO2-neutraal
 • De corporatie heeft uitspraken gedaan voor een afwegingskader CO2-neutraal en/of weet welke punten zij nog verder moet uitwerken c.q. bespreken.
 • De corporatie heeft een sjabloon voor het afwegingskader CO2-neutraal.
Praktijk cases
 • Definities, overtuigingen en uitgangspunten nader bekeken
 • Het afwegingskader
Voor wie

Toezichthouders, Bestuurders, MT-leden en andere medewerkers die betrokken zijn bij de verduurzamingsopgave vanuit visie en strategie.

Indien u als projectmanager, projectleider of beleidsmedewerker concreet aan de slag wilt met uw eigen duurzaamheidsproject is de Leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad bij ons zusje Kjenning interessant. Voor de opzichter en vakman biedt de opleiding Duurzaamheid in de praktijk concrete handvatten bij de dagelijkse klantcontacten.

Uw docent
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...