Home » Opleidingen » ZZ OUDE OPLEIDINGEN » Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie

Binnen het onzekere speelveld komen tot een weloverwogen verduurzamingsstrategie

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

Woningcorporaties hebben in 2013 met elkaar afgesproken dat zij hun woningen ultimo 2020 naar een energetische kwaliteit van minimaal label B brengen. Volgens de huidige investeringsramingen gaat de sector deze doelstelling op het afgesproken tijdstip niet halen. Bovendien kan deze korte termijn doelstelling de lange termijndoelstellingen in de weg zitten, omdat de begrippen energieneutraliteit en CO2-neutraliteit, mede door het klimaatakkoord van Parijs, aan kracht winnen. Daarnaast wil de overheid in 2035 van het gas af zijn. Kortom, duurzaamheid is niet langer een modeterm maar een concreet vraagstuk, waar een passende strategie essentieel is.

Politieke en technische ontwikkelingen

Maar hoe weet u of de koers die uw corporatie volgt ten aanzien van het verduurzamen van het bezit de juiste is? Het verduurzamingsvraagstuk kan een veelkoppig monster zijn, waarbij verschillende disciplines zoals techniek, bewonersgedrag en financiën samenkomen. Bovendien verandert het speelveld snel: de politieke, technische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.

Verduurzamingsstrategie: Realisatie van een CO2-neutrale voorraad

Tijdens deze training krijgt u meer grip om uw koers te bepalen en bent u in staat de relevante vragen te beantwoorden die ten grondslag liggen aan een weloverwogen verduurzamingsstrategie.

Praktische informatie

Duur

13.00 uur tot ca. 17.15 uur met vooraf een inlooplunch

Startdata

Op aanvraag

Uw investering

€ 485 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Het begrippenkader nader toegelicht
 • Relevante ontwikkelingen vanuit overheid en andere stakeholders
 • Onzekerheden en risico’s
 • Beleidsinstrumenten
 • Financiële strategie
 • Betaalbaarheid van verduurzaming
 • Verdienmodellen en hun voor- en nadelen
 • Technische scenario’s met bijbehorende financiële effecten en risico’s
 • De verduurzamingsstrategie
Leerresultaten
 • U kunt een goed onderbouwde en weloverwogen verduurzamingsstrategie opzetten.
 • U kent het begrippenkader, bestaande uit o.a. energieneutraliteit en CO2-neutraliteit.
 • U heeft inzicht in relevante ontwikkelingen vanuit overheid en andere stakeholders.
 • U heeft grip op de onzekerheden en risico’s ten aanzien van het verduurzamingsvraagstuk.
 • U weet welke beleidsinstrumenten u heeft om verduurzaming te realiseren.
 • U heeft kennis van de verschillende verdienmodellen ten aanzien van verduurzaming.
 • U heeft inzicht in de meest relevante technische scenario’s om bezit te verduurzamen.
 • U weet per scenario wat de invloed van bewonersgedrag is.
 • U heeft inzicht in de financiële mogelijkheden en financierbaarheid van deze scenario’s.
Voor wie

Toezichthouders, Bestuurders, MT-leden en andere medewerkers die betrokken zijn bij de verduurzamingsopgave vanuit visie en strategie.

Indien u als projectmanager, projectleider of beleidsmedewerker concreet aan de slag wilt met uw eigen duurzaamheidsproject is de Leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad bij ons zusje Kjenning interessant. Voor de opzichter en vakman biedt de opleiding Duurzaamheid in de praktijk concrete handvatten bij de dagelijkse klantcontacten. Voor meer verdieping in de betaalbaarheid en financiering van duurzaamheidsinvesteringen is de training Investeren in duurzaamheid passend.

Uw docent
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...