Home » Opleidingen » Algemeen » Woningwet actualiteiten

Woningwet actualiteiten

Woningwet actualiteiten

Actualiteitenbijeenkomst Woningwet: kansen en mogelijkheden uit evaluatie Woningwet benutten

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

De inkt van de Woningwet is nog maar nauwelijks droog of we zien de druk op corporaties al weer toenemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig om de investeringsmogelijkheden voor corporaties in het middenhuursegment te vereenvoudigen, zodat corporaties makkelijker in nieuwe niet-DAEB projecten kunnen investeren. Tegelijkertijd moeten corporaties de komende decennia fors investeren in het bijbouwen van sociale huurwoningen en het verduurzamen en CO2-neutraal maken van de bestaande woningvoorraad.

Door de toenemende belastingdruk (VPB en verhuurderheffing) en de almaar stijgende bouwkosten is wel duidelijk dat corporaties niet op alle onderdelen maximaal kunt scoren. Hoe gaat u invulling geven aan deze uitdagingen? En welke keuzes maakt u ten aanzien van de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid van de woningvoorraad?

Tijdens deze training wordt de actualiteit rondom de evaluatie van de Woningwet behandeld. Welke kansen en mogelijkheden biedt de evaluatie van de Woningwet voor duurzaamheidsmaatregelen en het middenhuursegment? Hoe zorgt u dat het niet-DAEB vastgoed niet als dood kapitaal op de balans staat, maar gaat bijdragen aan uw kerntaak in de DAEB tak? En op welke wijze kunt u dit vormgeven?

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel

Startdata

 • 21 mei 2019
 • 25 juni 2019
 • 10 september 2019

Uw investering

Programma
 • Hoofdpunten en kansen uit de evaluatie van de Woningwet
 • Werkdomein, wat mag een corporatie wel en niet
 • Actualiteit beleidswaarde
 • Investeren in DAEB woningen en duurzaamheid
  • Oplossingen bij belemmeringen voor investeringen in duurzaamheid
  • Mogelijkheden vanuit het Sociaal Huurakkoord
  • Ruimte in de huursombenadering voor duurzaamheid
  • Mogelijkheden om niet-DAEB vermogen in te zetten voor de kerntaak
 • Ruimte voor huisvesting van middeninkomens
  • Vereenvoudiging niet-DAEB goedkeuringsprocedure en ontwikkelingen markttoets
  • Mogelijkheid om huidige scheiding DAEB/niet-DAEB te herzien
  • Financieringsmogelijkheden niet-DAEB ambities
 • Vereenvoudiging administratieve scheiding DAEB/niet-DAEB
 • Gevolgen aanscherping onderscheid tussen onderhoud en investeringen
Leerresultaten
 • U bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de Woningwet en aanpalende regelgeving.
 • U heeft inzicht in de punten en inzichten uit de evaluatie Woningwet.
 • U heeft inzicht in mogelijkheden om belemmeringen in investeringen in DAEB en duurzaamheid op te lossen.
 • U heeft inzicht in hoe u niet-DAEB-vermogen toch kunt aanwenden om in te zetten voor uw kerntaak.
 • U bent bewust van mogelijkheden om administratieve scheiding DAEB-niet-DAEB te vereenvoudigen.
 • U heeft inzicht in de impact van de aanscherping van het onderscheid tussen onderhoud en investeringen.
Voor wie

De Woningwet actualiteiten is bedoeld voor compliance-officers, bestuurssecretarissen, financieel medewerkers, managers, directeur-bestuurders en toezichthouders.

Gezien actuele ontwikkelingen is deze training ook interessant voor medewerkers die betrokken zijn bij investeringsvraagstukken.

Uw docent
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...