Home » Opleidingen » Algemeen » Huursombenadering in de praktijk

Huursombenadering in de praktijk

Huursombenadering in de praktijk

De effecten en doorrekening van de huurverhoging

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

Per 1 januari 2017 geldt de huursombenadering. Met de huursombenadering worden de soms grote verschillen in huurprijs tussen zittende en nieuwe huurders kleiner. Corporaties zijn gedwongen huren telkens te verhogen, deels door inflatiecorrectie maar ook omdat kosten door diverse oorzaken veel sneller stijgen dan inkomsten. Maar let op: de ruimte hiervoor is beperkter dan u wellicht denkt! Hoe zorgt u ervoor dat u uw huurbeleid zo goed mogelijk inpast binnen de wettelijke kaders?

Verschillen

Gedurende een lange periode zijn huren van sociale huurwoningen alleen met het inflatiepercentage verhoogd. Alleen bij een vrijkomende woning kon de huurprijs worden geharmoniseerd. Daardoor zijn verschillen tussen zittende en nieuwe huurders soms erg groot geworden. Om te voorkomen dat vooral starters en doorstromers daar de rekening van krijgen is de huursombenadering geïntroduceerd.

Huursombenadering

De huursombenadering is echter ingewikkelder dan u op het eerste gezicht wellicht zou verwachten: praktisch alle huuraanpassingen binnen uw vastgoedportefeuille zijn namelijk van invloed. Op de eerste plaats krijgt niet iedere woning meer dezelfde huurverhoging. Corporaties mogen bijvoorbeeld inkomensafhankelijke huurverhoging inzetten om “scheefwonen” tegen te gaan. Maar die huurverhoging moet dan wel passen binnen de totale huursomstijging. De huursombenadering zorgt wel dat u rekening moet houden met bijvoorbeeld de effecten van aanpassingen in woningen, mutatie-effecten en harmonisatie lopende het kalenderjaar en andere aspecten die de huurprijzen beïnvloeden. Want uiteindelijk moet u met alle huren opgeteld, binnen de maximale ruimte binnen de huursombenadering blijven. Alles hangt dus met alles samen.

Praktische informatie

Duur

Maatwerk

 

 

Alleen in company leverbaar

Programma
 • Achtergrond van de huursombenadering
 • Wet- en regelgeving rondom de huursombenadering
 • Huidig huurbeleid vs huursombenadering
 • Bepalen ruimte binnen de huursom
 • Wat telt wel en niet mee in de ruimte (DAEB, niet-DAEB, BOG, Intermediaire verhuur)
 • Huursombenadering vs. passend toewijzen en toewijzing o.b.v. inkomen
 • Soorten huurverhoging
 • Reguliere huurverhoging
 • Harmonisatie huurverhoging
 • Effecten op de huursom
 • Effect van renovatie, herstructurering en sloop
 • Effect van investeringen in duurzaamheid
 • Effect van reguliere kwaliteitsverbeteringen
 • Effect van mutaties lopende het kalenderjaar
 • Aan de slag met de huursomgenerator
Praktijk cases
 • Doorrekenen effecten van aanpassingen in het bezit
 • Aan de slag met de huursomgenerator
Leerresultaten
 • U begrijpt de essentie van huursombenadering
 • U heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huursombenadering
 • U weet hoe u de huursombenadering in kunt zetten om verschillen in huurprijzen te verminderen
 • U kunt een mening vormen over de inzet van de huursombenadering voor uw corporatie
 • U weet hoe u effecten binnen uw bezit op corporatie en individueel woningniveau kunt indiceren
 • U bent op de hoogte van effecten van mutaties en wijzigingen in uw bezit i.r.t. de huursombenadering
Voor wie

De training Huursombenadering is bedoeld voor managers Wonen, medewerkers wonen / verhuur die betrokken zijn bij de bepaling van de huursom en/of bij huurverhoging.

Uw docent
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Floris Regnault
  ir. Floris Regnault Adviseur woningcorporaties Meer info
 • Koen Velner
  drs. Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Home » Opleidingen » Algemeen » Huursombenadering in de praktijk

Huursombenadering in de praktijk

Huursombenadering in de praktijk

Voldoen aan regelgeving én een nuttig beleidsinstrument

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

In het financieel reglement heeft ieder corporatie de uitgangspunten voor financieel beleid en beleggingsbeleid vastgelegd. De eisen die aan het reglement zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten.

Eisen stellen

Het reglement vraagt duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in een juiste verhouding staan met uw maatschappelijke opgave. Dat betekent dat u onder meer eisen moeten stellen aan vermogen en kasstromen, ontwikkeling van bedrijfslasten, het gewenste rendement op vastgoed en criteria met betrekking tot de beoordeling van investeringsprojecten.

Criteria voor een goed financieel regelement

In een goed financieel reglement zijn criteria opgenomen en is een duidelijke relatie tussen de strategie, de volkshuisvestelijke opgave en de financiële strategie om dit te bereiken. Nu het reglement op papier staat is het tijd om het reglement ook als een levend en nuttig beleidsinstrument in te zetten bij de financiële sturing.

Het financieel reglement

Deze opleiding geeft u inzicht in de eisen aan een goed financieel reglement en hoe u deze kunt implementeren en integratie binnen de organisatie. Er is aandacht voor de impact op en borging van het reglement in de werkwijze. Zodat het reglement integraal onderdeel is van het beleid, zijn nut ook heeft en leeft binnen de organisatie.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel (ca 3,5 uur)

Startdata

 

Alleen in company leverbaar

Programma
 • Het financieel reglement
 • Definities en financiële basisbegrippen
 • Externe en interne eisen aan het financieel reglement
 • Kaders en positie van de bestuurder en de RvC bij het financiële reglement
 • Betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer
 • Uitgangspunten van financieel beleid en beheer
 • Jaarlijkse monitoring en sturing
 • Beleggingen en derivaten
 • Rol controlfunctie in de organisatie
 • Discussie en interactie
Leerresultaten
 • U bent op de hoogte van de eisen aan het financieel reglement
 • U kent het wettelijk kader rondom het financieel reglement
 • U kent de samenhang met de corporatie statuten en overige reglementen
 • U kent de functie van het financieel reglement binnen uw organisatie
 • U begrijpt het bestuurlijke afwegingskader voor het financieel reglement
 • U bent in staat om kritisch na te denken over de inhoud van het financieel reglement
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken
 • U kent samenhang tussen de verschillende financiële sturingsinstrumenten
Praktijk cases
 • Uitgangspunten financieel reglement
 • Het financieel reglement als sturingskader
Uw docent
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Floris Regnault
  ir. Floris Regnault Adviseur woningcorporaties Meer info
 • Koen Velner
  drs. Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Home » Opleidingen » Algemeen » Huursombenadering in de praktijk

Huursombenadering in de praktijk

Huursombenadering in de praktijk

Voldoen aan regelgeving én een nuttig beleidsinstrument

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

In het financieel reglement heeft ieder corporatie de uitgangspunten voor financieel beleid en beleggingsbeleid vastgelegd. De eisen die aan het reglement zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten.

Eisen stellen

Het reglement vraagt duidelijke en goed onderbouwde financiële criteria die in een juiste verhouding staan met uw maatschappelijke opgave. Dat betekent dat u onder meer eisen moeten stellen aan vermogen en kasstromen, ontwikkeling van bedrijfslasten, het gewenste rendement op vastgoed en criteria met betrekking tot de beoordeling van investeringsprojecten.

Criteria voor een goed financieel regelement

In een goed financieel reglement zijn criteria opgenomen en is een duidelijke relatie tussen de strategie, de volkshuisvestelijke opgave en de financiële strategie om dit te bereiken. Nu het reglement op papier staat is het tijd om het reglement ook als een levend en nuttig beleidsinstrument in te zetten bij de financiële sturing.

Het financieel reglement

Deze opleiding geeft u inzicht in de eisen aan een goed financieel reglement en hoe u deze kunt implementeren en integratie binnen de organisatie. Er is aandacht voor de impact op en borging van het reglement in de werkwijze. Zodat het reglement integraal onderdeel is van het beleid, zijn nut ook heeft en leeft binnen de organisatie.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel (ca 3,5 uur)

Startdata

 

Alleen in company leverbaar

Programma
 • Het financieel reglement
 • Definities en financiële basisbegrippen
 • Externe en interne eisen aan het financieel reglement
 • Kaders en positie van de bestuurder en de RvC bij het financiële reglement
 • Betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer
 • Uitgangspunten van financieel beleid en beheer
 • Jaarlijkse monitoring en sturing
 • Beleggingen en derivaten
 • Rol controlfunctie in de organisatie
 • Discussie en interactie
Leerresultaten
 • U bent op de hoogte van de eisen aan het financieel reglement
 • U kent het wettelijk kader rondom het financieel reglement
 • U kent de samenhang met de corporatie statuten en overige reglementen
 • U kent de functie van het financieel reglement binnen uw organisatie
 • U begrijpt het bestuurlijke afwegingskader voor het financieel reglement
 • U bent in staat om kritisch na te denken over de inhoud van het financieel reglement
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken
 • U kent samenhang tussen de verschillende financiële sturingsinstrumenten
Praktijk cases
 • Uitgangspunten financieel reglement
 • Het financieel reglement als sturingskader
Uw docent
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Floris Regnault
  ir. Floris Regnault Adviseur woningcorporaties Meer info
 • Koen Velner
  drs. Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...