Energielabels steeds grotere invloed op marktwaarde!

Geplaatst op 27 oktober 2022
Geschreven door
Categorie Taxateurs

Onze sector staat niet stil! Inmiddels zien we in Nederland woningen die onverkoopbaar of niet te verhuren zijn omdat de consument de hoge energielasten niet kan opbrengen. Consumenten willen het risico van een verdere stijging in energielasten niet meer nemen. Een ontwikkeling met grote impact op de waardering en de woningmarkt als geheel. Want hoe maak je een goede weerspiegeling van de markt als energielabels zo’n grote invloed hebben?

Consument kijkt naar hypotheek/huur + energielast

Onderzoekers zijn het er al langer over eens. ‘’Energielabels beïnvloeden de marktwaarde van woningen’’. Menig onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat een beter energielabel een hogere marktwaarde bewerkstelligt. Dat is niet nieuw, dat weten we al jaren. Het is wel nieuw dat het energielabel nu ook voor de consument een steeds grotere rol heeft in het beslissingsproces.

Waar vroeger alleen werd gekeken naar de hypotheeklast of huur voor de woonlasten, is dat recent uitgebreid met energielasten. De term ‘huisvestingslasten’ wordt dan ook in toenemende mate gebruikt. Naast de hypotheeklast en huur neemt de consument bij aankoop of huur van een woning ook de uitgaven voor energieverbruik mee in hun berekening. Het energielabel is daarmee nog belangrijker geworden in de taxatie.

Rol van de nieuwe labelprocedure: NTA8800

Hoe zorgen we als taxateur dat die energielasten ook realistisch terugkomen in de waardering? Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe bepalingsmethode om de energieprestatie voor gebouwen te bepalen. Een mooie ontwikkeling omdat niet langer wordt gerekend met een dimensieloos getal, maar onder meer met de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Dit wordt uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar. Aan de hand van het energielabel is eenvoudig de energiewaarde uit te rekenen. Met de nieuwe labelprocedure zijn de labels dus betrouwbaarder geworden.

Hybride waarderen van energiewaarde

Als woningtaxateur heb je de taak om in de taxatie een weerspiegeling van de markt te geven. Maar hoe maak je een goede weerspiegeling als energielabels een grote invloed hebben? Als taxateurs waarderen we op basis van vergelijking (comparatief). De transacties die hieraan ten grondslag liggen, worden geanalyseerd en waar nodig gecorrigeerd voor bijvoorbeeld oppervlakte, bouwjaar, kwaliteit en nu ook voor het energielabel. Het energielabel heeft daarmee een significante impact op de waarde gekregen. Zijn er niet voldoende valide referenties met labels voorhanden of wil je de impact van een energielabel beter duiden, dan maak je een berekening van de energiewaarde. Comparatief met aanvullend een energiewaardeberekening. Hybride dus!

Meer weten over energie rekenen en de Excel-tool?

Wil je zelf aan de slag met het becijferen van de waarde van verduurzaming? Of aan de slag met onze Excel-tool die je helpt om energie-rekenen snel en efficiënt uit te voeren? In de e-Learning Duurzaam taxeren van Vastgoed (3PE) leggen we met praktijkvoorbeelden uit hoe je hem kunt gebruiken. Daarna kun je de tool zelf gebruiken voor toekomstige waarderingen.

Auteur

 • Bert Deen
  Bert Deen Taxateur RICS Registered Valuer Meer info

Relevante opleidingen

Taxateurs

Wat leert u?

 • Alles over energiecomponent in woonlasten
 • Up-to-date over de nieuwe regels en premies
 • Omvang en waarde-effect van energiezuinigheid
 • Alles over verschil marktwaarde en koopprijs
 • Waar u op moet letten bij investering versus kosten
Taxateurs

Wat leert u?

 • Tijdig belangenverstrengeling signalaren
 • Toepassen kritische zelfreflectie
 • Inzicht in risico’s
 • Handvatten proces en verslaglegging
Taxateurs

Wat leert u?

 • Alles over energiecomponent in woonlasten
 • Handvatten voor energierekenen
 • Alles over verschil marktwaarde en koopprijs
 • Waar u op moet letten bij investering versus kosten
 • Tijdig belangenverstrengeling signalaren

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...