Lesley Zanen MSc

Lesley Zanen MSc

Adviseur woningcorporaties en zorginstellingen

Lesley is actief als adviseur voor de zorgsector, met name op het gebied van treasury. Lesley begeleidt zorginstellingen bij het arrangeren van zowel ongeborgde als geborgde financiering. In dergelijke trajecten is zij onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van het informatiememorandum (inclusief financiële businesscase) en het toetsen van de marktconformiteit van de voorwaarden die financiers stellen. Daarnaast neemt Lesley het projectmanagement op zich, waarbij zij het contact met zowel de klant als financiers onderhoudt en ervoor zorgt dat het project zo efficiënt mogelijk verloopt. Tevens ondersteunt zij zorginstellingen bij het opstellen van meerjarenramingen en is zij gespecialiseerd in zorgvastgoed. Lesley is afgestudeerd in Finance & Investments (Erasmus Universiteit) en heeft een specialisatie in Treasury en Real Estate Investments afgerond.

LinkedIn Lesley Zanen MSc

Artikelen geschreven door Lesley

Voldoet u al aan uw eigen financieel reglement?

Corporaties hebben uiterlijk 1 september hun reglement financieel beleid en beheer ter goedkeuring voorgelegd aan de Aw. Bij gebruik van het model reglement van Aedes heeft u nog ruim een week [...]

Heeft u voldoende aandacht voor uw zorgvastgoed? Autoriteit woningcorporaties wel!

Wellicht heeft u recent een brief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ontvangen waarin uw zorgvastgoed centraal staat? Het zorgvastgoed van [...]

Van IB60 via IBRI naar …?

Kent u het IB60-formulier nog? Deze inkomensverklaring van de Belastingdienst was een zeer vertrouwd bewijsstuk onder zowel corporaties als huurders bij het toewijzen van woningen.

Verklaring CIZ verdwijnt als toewijzingsgrond

Het ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft in december een aantal wijzigingen in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang gepubliceerd. Een van de wijzigingen betreft de [...]

Typ hier uw vraag...