Home » Opleidingen » Verduurzaming van vastgoed » Plan van aanpak voor een CO2-neutrale voorraad

Plan van aanpak voor een CO2-neutrale voorraad

Plan van aanpak voor een CO2-neutrale voorraad

Binnen het onzekere speelveld komen tot een weloverwogen verduurzamingsstrategie

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

Woningcorporaties hebben in 2013 met elkaar afgesproken dat zij hun woningen ultimo 2020 naar een energetische kwaliteit van minimaal label B brengen. Volgens de huidige investeringsramingen gaat de sector deze doelstelling op het afgesproken tijdstip niet halen. Bovendien kan de doelstelling op korte termijn achterhaald blijken, omdat de begrippen energieneutraliteit en CO2-neutraliteit, mede door het klimaatakkoord van Parijs, aan kracht winnen. Kortom, duurzaamheid is niet langer een modeterm maar een concreet vraagstuk, waar een passende strategie essentieel is.

Politieke en technische ontwikkelingen

Maar hoe weet u of de koers die uw corporatie volgt ten aanzien van het verduurzamen van het bezit de juiste is? Het verduurzamingsvraagstuk kan een veelkoppig monster zijn, waarbij verschillende disciplines zoals techniek en financiën samenkomen. Bovendien verandert het speelveld snel: onder meer de politieke en technische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.

Verduurzamingsstrategie: Realisatie van een CO2-neutrale voorraad

Tijdens deze training krijgt u meer grip om uw koers te bepalen en bent u in staat de relevante vragen te beantwoorden die ten grondslag liggen aan een weloverwogen verduurzamingsstrategie.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel (13:00 uur tot 17:00 uur)

Startdata

26 juni 2018
4 september 2018
8 oktober 2018

Uw investering

€ 485 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Het begrippenkader nader toegelicht
 • Relevante ontwikkelingen vanuit overheid en andere stakeholders
 • Onzekerheden en risico’s
 • Beleidsinstrumenten
 • Financiële strategie
 • Betaalbaarheid van verduurzaming
 • Verdienmodellen
 • Voor- en nadelen van de verdienmodellen
 • Technische scenario’s met bijbehorende financiële effecten en risico’s
 • De verduurzamingsstrategie
Leerresultaten
 • U kunt een goed onderbouwde en weloverwogen verduurzamingsstrategie opzetten.
 • U kent het begrippenkader, bestaande uit o.a. energieneutraliteit en CO2-neutraliteit.
 • U heeft inzicht in relevante ontwikkelingen vanuit overheid en andere stakeholders.
 • U heeft grip op de onzekerheden en risico’s ten aanzien van het verduurzamingsvraagstuk.
 • U weet welke beleidsinstrumenten u heeft om verduurzaming te realiseren.
 • U heeft kennis van de verschillende verdienmodellen ten aanzien van verduurzaming.
 • U heeft inzicht in de meest relevante technische scenario’s om bezit te verduurzamen.
 • U heeft inzicht in de financiële mogelijkheden en financierbaarheid van deze scenario’s.
Praktijk cases
 • Verdienmodellen nader bekeken
 • Financiële strategie
Voor wie

Toezichthouders, Bestuurders, MT-leden en andere medewerkers die betrokken zijn bij de verduurzamingsopgave vanuit visie en strategie.

Indien u als projectmanager, projectleider of beleidsmedewerker concreet aan de slag wilt met uw eigen duurzaamheidsproject is de Leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad bij ons zusje Kjenning interessant. Voor de opzichter en vakman biedt de opleiding Duurzaamheid in de praktijk concrete handvatten bij de dagelijkse klantcontacten.

Uw docent
 • Jan Martijn Buruma
  ir. Jan Martijn Buruma Adviseur institutionele beleggers en woningcorporaties Meer info
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Joost Huijbregts MRE
  ir. Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...