Home » Opleidingen » Verduurzaming van vastgoed » Van ambities in CO2-neutraal naar de Routekaart

Van ambities in CO2-neutraal naar de Routekaart

Van ambities in CO2-neutraal naar de Routekaart

De concrete vertaling van de scenario’s naar uw eigen plan van aanpak

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

Woningcorporaties hebben met elkaar afgesproken een plan van aanpak op te stellen in 2018 om een CO2-neutrale woningvoorraad te realiseren in 2050. Dat is geen makkelijke opgave om te concretiseren. Ten eerste dient vanuit het huidige beleid een strategisch afwegingskader met uitgangspunten, overtuigingen en definities worden opgesteld. Welke volkshuisvestelijke en financiële kaders gelden er voor de CO2-neutraal ambities? Daarna moeten deze strategische uitgangspunten geconcretiseerd worden naar een plan van aanpak op complexniveau.

Aedes ontwikkelde de routekaart

Aedes heeft samen met een aantal corporaties een handige tool ontwikkeld om de CO2-ambities op complexniveau te bepalen, namelijk de routekaart. Er zijn vier technische scenario’s om op complexniveau de ambities voor 2050 te concretiseren. Dat varieert van isoleren binnen de huidige schil tot het realiseren van een NOM-woning. Ieder scenario’s bestaat uit circa tien (technische) maatregelen.

Maar is het invullen van de routekaart wel zo eenvoudig?

Wat is de achtergrond van de vier scenario’s en in hoeverre zijn deze één op één van toepassing op uw complexen? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het invullen? Wij merken dat veelal één of twee medewerkers de taak krijgen om de routekaart in te vullen. Dat resulteert in veel praktische vragen over de scenario’s, het invullen van de routekaart en veel vragen over de samenhang met andere beleidsuitgangspunten.

Tijdens deze training krijgt u meer inzicht in de vier scenario’s en de toepasselijkheid op uw woningvoorraad. U bent in staat om de ambities van uw corporatie te vertalen naar scenario’s op complexniveau. Daarmee kunt de routekaart weloverwogen invullen. Tevens bent u in staat om te bepalen welke vragen uw organisatie nog moet beantwoorden en/of welke acties nog ondernomen moeten worden om te komen tot een breed gedragen plan van aanpak.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel (13:00 uur tot 17:00 uur)

Startdata

Op aanvraag

Uw investering

€ 485 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma

Deel I: De scenario’s nader bekeken

 • Achtergrond van de scenario’s
 • Technische uitgangspunten
 • Verschillen tussen scenario’s
 • Besparen versus opwekken
 • Externe energiebronnen
 • Toepasbaarheid op woningtypen

Deel II: Scenario’s en uw voorraad

 • Strategische uitgangspunten
 • De samenstelling van uw voorraad
 • Aan de slag
Leerresultaten
 • U kent de achtergrond van de vier scenario’s
 • U weet welke technische uitgangspunten aan de scenario’s ten grondslag liggen
 • U kunt de scenario’s beoordelen op geschiktheid voor uw eigen voorraad.
 • U kent de risico’s, voor- en nadelen van de scenario’s
 • U kunt binnen uw corporatie de juiste aanvullende vragen stellen om te komen tot een breed gedragen plan van aanpak.
Voor wie

Deze training Van ambities in CO2-neutraal naar de Routekaart is geschikt voor corporatiemedewerkers die te maken krijgt met de Routekaart CO2-neutraal en of deze moeten invullen of vanuit de Routekaart CO2-neutraal aan de slag moeten met de verschillende scenario’s.

Uw docent
 • Jan Martijn Buruma
  ir. Jan Martijn Buruma Adviseur institutionele beleggers en woningcorporaties Meer info
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Joost Huijbregts MRE
  ir. Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...