Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Financiële kaders in een maatschappelijk speelveld

Koninklijke NBA 6 PE uur punten

De turbulentie van de omgeving waarin u opereert is groot. Exploitatielasten van corporaties staan onder druk. De verhuurdersheffing snijdt er diep in, extra huurruimte is in veel gevallen beperkt en de beheerlasten moeten omlaag.

Hoge verwachtingen van corporaties

Tegelijkertijd wordt juist nu veel van corporaties verwacht. In stand houden of verbeteren van leefbaarheid, betaalbaar houden van wonen, het op peil houden van de kwaliteit en het realiseren van nieuwe woningen. De onvermoeide druk op de financiële exploitatie in relatie tot de maatschappelijke opgave is dan ook een continu spanningsveld.

Financiële sturing voor bestuur en toezicht

Actuele kennis van financiële sturing is voor bestuur en toezicht een vereiste. Want de omgeving van de corporatie verlangt dat de corporatie financieel in control is. De opgave is om tot een samenhangend geheel van financiële ratio’s te komen in een duidelijk financieel sturingskader. Het recent opgestelde financieel reglement is hierin een prima kader, waarmee een duidelijke relatie tussen de strategie, de volkshuisvestelijke opgave en de financiële strategie wordt aangebracht.

Waarderingsmethodes

Deze training geeft inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Hiernaast wordt aandacht besteedt aan de verschillende waarderingsmethodes van vastgoed. Welke methode past waarbij?

Praktische informatie

Duur

1 dag (09.00 – 16.00 uur)

Startdata

3 oktober 2017
6 maart 2018
6 september 2018

Uw investering

€ 785 vrij van BTW en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Kaders en positie van de bestuurder bij financiële sturing
 • Sturing van kasstromen en vermogen
 • Rendementscriteria (IRR, BAR en NAR) en afwegings- of beoordelingskaders
 • Waarderingsgrondslagen
 • Vastgoedwaardes: bedrijfswaarde, historische kostprijs, marktwaarde, leegwaarde, WOZ
 • Toepassing verschillende waarderingsmethoden
 • Tijdswaarde van geld en rekenen op basis van kasstromen
 • Verschillen tussen marktwaarde en bedrijfswaarde
 • Belangrijkste parameters marktwaarde
 • Financiële sturing aan de hand van marktwaarde
 • Sturing op financieel en maatschappelijk rendement
 • Rendement van de bestaande portefeuille (direct en indirect rendement)
 • Het financieel reglement als sturingskader
Leerresultaten
 • U kent de samenhang tussen de verschillende financiële sturingsinstrumenten.
 • U kent de functie van het financieel reglement binnen financiële sturing.
 • U kent de (voor bestuur en toezicht) belangrijke begrippen bij financiële sturing.
 • U hebt basiskennis van de verschillende waarderingsmethodieken van het vastgoed en de context van die methodieken.
 • U begrijpt het bestuurlijke afwegingskader van bedrijfswaarde vs marktwaarde vs historische kostprijs.
 • U hebt inzicht in de relatie tussen financieel rendement en maatschappelijke inzet.
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken.
Praktijk cases
 • Waardering en rendementsberekening: de samenhang tussen waarde en rendement
 • Businesscase: portefeuillemanagement
Uw docent
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Rob Rotscheid MFE
  Rob Rotscheid MFE Partner, adviseur zorginstellingen en woningcorporaties Meer info
 • Theo Woertman RA RE
  Theo Woertman RA RE Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...